Aan de slag met PAL-studenten

6 Tips om aan de slag te gaan met PAL-studenten

Licentie

In het experiment E-Klas en PAL-studenten werkten scholen, zoals de naam al zegt, samen met PAL-studenten: Persoonlijk Assistent van de Leraar. Het samenwerken met deze studenten heeft vele voordelen, zowel voor leraren, leerlingen en voor de student zelf. Zo levert het tijdswinst voor leraren op, zodat zij meer tijd overhouden om lessen voor te bereiden of om individuele leerlingen te begeleiden. PAL’s ondersteunen bijvoorbeeld bij het creëren van digitaal lesmateriaal en bij toetsontwikkeling.

‘Ik denk dat de leraar veel minder nakijkwerk had, omdat ik dat veel deed. Dit was zeker een tijdsbesparing voor de docent. Ik maakte per leerling een excel-bestandje met feedback op het gemaakte werk, met daarin opmerkingen waar de leerling op zou moeten letten. Dit kon de docent dan met de leerling bespreken. De samenwerking met docenten verliep eigenlijk heel goed.’

Docenten kunnen de tijd die ze over hebben door de inzet van een PAL-student, bijvoorbeeld besteden aan leerlingen die achterlopen. Het project ‘E-klas & PAL-student’ is gericht op de trend dat er voor bepaalde vakken steeds minder docenten zijn. Zo zou een docent in dezelfde tijd veel meer klassen kunnen hebben.

Daarnaast vinden leerlingen het stimulerend om met een jonger kundig persoon over de stof te praten. Het is een vorm van peer support, de PALS staan dichter bij de leerlingen, mede vanwege de leeftijd en de omgangsvormen. Leerlingen krijgen zo inspirerende rolmodellen voorgeschoteld, ook als zij de gelegenheid krijgen om eens mee te gaan om college te lopen.

‘Leerlingen vonden het heel leuk om iets digitaals te doen. Ze weten hoe ze snel, misschien zelfs wel sneller dan de docent, iets op internet moeten opzoeken als ze iets niet begrijpen. Tijdens een E-klas hebben ze hier de mogelijkheid voor, terwijl ze dit na de les misschien niet meer zouden doen. Hier zit dus een toegevoegde waarde.’

Tenslotte maken PAL-studenten op deze manier vroegtijdig kennis met het geven van onderwijs, en helpt dit hen bij het maken van een loopbaankeuze. PAL-studenten inzetten gaat echter niet vanzelf. Hieronder volgen een aantal tips van scholen om je op weg te helpen.

  • Zorg dat een PAL-student voor minimaal acht weken aan je school verbonden is.
  • Spreek samen een goede taakverdeling af, waarbij zowel de leraar als de PAL zijn eigen verantwoordelijkheden heeft.
  • Denk bij het zoeken naar PAL-studenten aan alumni’s van je school. Zij zijn bekend met de werkwijze van de school en helpen graag mee.
  • Een andere manier om PAL-studenten te werven is door samen te werken met uitzendbureaus die hierin gespecialiseerd zijn.
  • Geef het werken met PAL-studenten een plek in het beleid van je school. Bij het wegvallen van een voortrekker in de school of bij het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een PALstudent voor de school, kan de inzet makkelijk een stille dood sterven.
  • Werken met een aantal scholen in de regio samen bij de inzet van PAL-studenten. Zo kun je gezamenlijk op zoek naar een geschikte PAL-student, én de PAL-student doet meer ervaring op met het geven van onderwijs.

De Innovatiebrigadiers

Dennis Oeveren

Dennis Oeveren

School: Landstede groepSchoolprofiel: VOPlaats: Harderwijk  Mijn naam is Dennis van Oeveren. Ik ben docent,  en Master Leren en Innovatie bij Landstede Groep in Nederland. Mijn aanpak is om… Lees verder
Corné de Jongh

Corné de Jongh

School: Alfrink CollegeSchoolprofiel: VOPlaats: Zoetermeer  Als onderwijsvernieuwer heb ik mij de afgelopen jaren beziggehouden met het produceren van filmpjes. Dat waren/zijn filmpjes, die ik… Lees verder
Tim Harmsen

Tim Harmsen

School: De HovenSchoolprofiel: POPlaats: Rosmalen, NederlandMijn kennis rondom het werken op een leerplein (in de onderbouw). En het deel uitmaken van een leerteam. Vormen van een rijke leeromgeving.… Lees verder
Marianne Rongen

Marianne Rongen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenOp dit moment houd ik me vooral bezig met het innoveren van het curriculum van Wittering.nl dat gebaseerd is op kernconcepten.  Elke… Lees verder