Leerlingen voor Leerlingen

Ouderejaars maken onderwijsfilmpjes voor jongere leerlingen

Licentie

Bij Leerlingen voor Leerlingen worden ouderejaars leerlingen ingezet om hun jongere medeleerlingen te helpen.

Ze doen dit door onder begeleiding van de vakdocent en een mediaspecialist een filmpje op te nemen waarin ze vakspecifieke, veel voorkomende vragen beantwoorden. Leerlingen uit lagere klassen kunnen dit filmpje op elk moment bekijken. Als ze daarna nog vragen hebben, kunnen ze ouderejaars leerlingen om extra uitleg vragen. Alle filmpjes zijn bekeken door de vakdocent en leerlingen van andere scholen en worden pas na goedkeuring gepubliceerd.

Leerlingen voor LeeringenLicentie
Tekening: Suus van den Akker

De leerlingen die de filmpjes maken, doen dit bijvoorbeeld in het kader van hun maatschappelijke stage of als onderdeel van hun PTA. De leerlingen leren om goede en aantrekkelijke filmpjes te maken, waarin de lesstof of het onderwerp duidelijk wordt uitgelegd. Zo wordt ook hun eigen kennis aangescherpt.

De filmpjes zorgen er voor dat docenten in hun klas een uitleg niet opnieuw hoeven te geven. Als de leerling de stof niet snapt, staat er een filmpje klaar dat zowel op school als thuis steeds opnieuw bekeken kan worden.

De docent kan zijn tijd nu anders gaan besteden; er is meer ruimte voor verdieping, interessante vragen en individuele begeleiding van leerlingen. Het experiment Leerlingen voor Leerlingen heeft als doel te onderzoeken of de werkdruk voor docenten afneemt en of er op den duur minder contacturen nodig zijn.

Brochure

Leerlingen voor Leerlingen-brochureDownload

Hoe werkt het?

Woensdagmiddag 3e uur bij maatschappijleer

Bij maatschappijleer gaat het deze week over de regering. Docent Myriam heeft een les voorbereid waarin ze twintig minuten klassikaal lesgeeft. Ze heeft het over ministers, het parlement, wetten en de Tweede Kamer. Yvonne heeft moeite met deze les, ze snapt vooral het verschil tussen regering en parlement niet zo goed.

Gelukkig heeft een bovenbouwleerling hier een filmpje over gemaakt. Hierin legt hij schematisch uit dat ministers samen met de Koning(in) de regering vormen. Samen met het parlement (Eerste en Tweede Kamer) maakt de regering wetten. Ministers en staatssecretarissen (het kabinet) besturen ons land en het parlement controleert dat.

Yvonne bekijkt het filmpje tijdens de tweede helft van de les maatschappijleer tweemaal en snapt nu veel beter hoe de Nederlandse staat in elkaar steekt!

Wat komt er bij kijken?

Scholen die meedoen met Leerlingen voor Leerlingen begeleiden bovenbouwleerlingen bij het maken van korte filmpjes. De scholen bouwen zo een databank op van filmpjes die de scholieren thuis en op school kunnen raadplegen. Zij hebben met elkaar een taakverdeling gemaakt, waardoor voor vrijwel alle vakken voor de eerste drie leerjaren filmpjes beschikbaar komen.

Bruikbaar digitaal lesmateriaal

Hieronder vind je een keuzehulp om te bepalen hoe je video kunt inzetten voor (gepersonaliseerd) onderwijs. Verder zijn er zes mogelijke scenario’s beschreven waarop je Leerlingen voor Leerlingen in je onderwijs kan implementeren.

Om een idee te krijgen hoe het maken van de filmpjes in zijn werk gaat, kun je de handleiding downloaden. En bekijk ook de Leerlingen voor Leerlingen-site, waar je de meer dan 1300 filmpjes vindt die door de leerlingen zijn gemaakt.

Nuttige links & downloads

Ervaringen met Leerlingen voor Leerlingen

Leerling: ‘Het lijkt mij heel leuk om les te geven aan kinderen in lagere klassen voor mijn maatschappelijke stage. Daar leer ik zelf ook van.’
Leerkracht: ‘Als leerlingen iets niet snappen, kijken ze eerst een filmpje. Daarna kunnen ze altijd nog naar mij toe komen met vragen, maar meestal is dat helemaal niet nodig.’

De Innovatiebrigadiers

Ed Booms

Ed Booms

School: Stichting RobijnSchoolprofiel: POPlaats: NieuwegeinIk zet me actief in om het primair onderwijs in Nederland anders te gaan organiseren. Personeel moet m.i. veel meer ingezet worden op hun… Lees verder
Joost Timmermans

Joost Timmermans

School: Het Goese Lyceum, Pontes ScholengroepSchoolprofiel: VOPlaats: GoesAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met hoe diversiteit te gebruiken om een team verder in hun dynamisch groepsproces te begeleiden.… Lees verder
Lucelle Deneer

Lucelle Deneer

School: Christelijk College GroevenbeekSchoolprofiel: VOPlaats: ErmeloAls onderwijsvernieuwer houd ik mij vooral bezig met het ontwikkelen van lessen waarin gamification, beloningen en pgo’s gecombineerd… Lees verder
Mirelle Vermeulen

Mirelle Vermeulen

School: Hof ter WeideSchoolprofiel: POPlaats: UtrechtWat ik belangrijk vind in het onderwijs is het in hun kracht zetten van leerkrachten en schoolleiders. Wat zijn de kwaliteiten en hoe… Lees verder