Aan de slag met Leerlingen voor Leerlingen

Tips voor schoolleiders die aan de slag willen met Leerlingen voor Leerlingen

Licentie

Bij Leerlingen voor Leerlingen worden ouderejaars leerlingen ingezet om hun jongere medeleerlingen te helpen.

Ze doen dit door onder begeleiding van de vakdocent en een mediaspecialist een filmpje op te nemen waarin ze vakspecifieke, veel voorkomende vragen beantwoorden. Leerlingen uit lagere klassen kunnen dit filmpje op elk moment bekijken. Als ze daarna nog vragen hebben, kunnen ze ouderejaars leerlingen om extra uitleg vragen.

9 Tips om aan de slag te gaan

  • Bekijk op www.lvoorl.nl welke filmpjes er al gemaakt zijn en probeer deze te integreren in bestaande lessen
  • Investeer in goed materiaal, infrastructuur en ICT-voorzieningen.
  • Maak tijd beschikbaar om de filmpjes te produceren en te beoordelen. Een structurele manier om dit te doen is bijvoorbeeld door het maken van filmpjes of het optreden als tutor voor het begeleiden van onderbouwleerlingen op te nemen in het curriculum.
  • Organiseer scholingen voor leraren om zich de techniek en het gebruik ervan eigen te maken.
  • Zoek aansluiting bij iets waar de school al mee bezig is en trots op is.
  • Je kunt LeerlingenvoorLeerlingen benaderen als kans om mee te gaan met de tijd en meer aansluiting te vinden bij de (digitale) leefwereld van leerlingen.
  • Stimuleer uitwisseling en talent, zorg dat de administratieve ballast niet bij leraren terecht komt, vier successen en geef ruimte voor verbreding en verdieping.
  • Zoek een balans tussen enerzijds het uitzetten en uitspreken van de koers die je met de school en met LvoorL wilt varen, en anderzijds het bieden van ruimte aan leraren om zelf invulling te geven aan de wijze waarop de leerlingfilmpjes en de leerlingtutoren het beste kunnen worden ingezet binnen het onderwijs.
  • Faciliteer leraren in tijd en ruimte om te leren, door hen bijvoorbeeld onderling ervaringen uit te laten wisselen.

6 scenario's voor de inzet van filmpjes

Bovenbouwleerlingen op 17 scholen hebben de afgelopen 2 jaar gezamenlijk meer dan 1300 instructiefilmpjes gemaakt. Al deze filmpjes zijn op de website van Leerlingen voor Leerlingen te bekijken. Er bestaan verschillende mogelijkheden hoe je dit soort digitaal lesmateriaal kunt inzetten op school. Hieronder staan 6 scenario’s waar deze mogelijkheden kort worden uitgelicht. De IIO-scholen experimenteren voornamelijk met scenario 1, 2 en 4.

 

6 scenario'sOnderwijsrendement verbeteren door filmpjes in te zettenDownload

Scenario 1: Zelfstudie-uren

Tijdens het experimentjaar wordt het aantal contacturen in aanwezigheid van een docent met één lesuur per week teruggebracht. Dit geldt voor alle leerlingen. De leerling leert op school d.m.v. de video’s en aanvullend lesmateriaal de theorie. Tijdens de vaklessen worden de leerlingen begeleid en ondersteund door de docent.

Scenario 2: Thuiswerken (flipping the classroom)

Leerlingen verwerven thuis, onder meer door middel van de video’s, de theoretische kennis. In de les wordt er geoefend, samengewerkt en biedt de docent ondersteuning. Op basis van de resultaten van de leerling wordt bepaald bij hoeveel contacturen hij/zij aanwezig moet zijn. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen het oorspronkelijke aantal contacturen aangeboden, andere leerlingen een uur minder.

Scenario 3: Doorlopende leerlijnen tijdens onvoorziene lesuitval

Zodra er onvoorzien een les uitvalt bijvoorbeeld door ziekte van docent, wordt er – ongeacht het vak dat uitvalt – door de leerlingen zelfstandig gewerkt aan het experimentvak. De docent van het betreffende vak kan via de elektronische leeromgeving volgen wat de leerlingen gedaan hebben en besteedt daar in zijn/haar reguliere lessen aandacht aan.

Scenario 4: (E)-coaching en inzetten oudere leerlingen

Leerlingen uit de bovenbouw worden ingezet om onderbouwleerlingen in kleine groepjes (circa 5 leerlingen) te begeleiden bij vakken die ze lastig vinden. Tijdens deze steunlessen worden de video’s en het aanvullende digitale materiaal gebruikt. Op deze manier wordt er een contactuur gerealiseerd zonder de inzet van een docent. De ouderejaars kunnen deze lessen geven, eventueel in het kader van hun Maatschappelijke Stage.

Scenario 5: Meer onderwijstijd met evenveel docenturen

Met behulp van de Leerlingen voor Leerlingen filmpjes kan de instructietijd worden verlengd. De begeleiding vindt plaats door ouderejaars leerlingen of een onderwijsassistent na afloop van de regulier ingeroosterde lessen.

Scenario 6: Zelfstandig werken tijdens de les

Differentiatie tijdens de les van de vakdocent met behulp van LvL-video’s.

De Innovatiebrigadiers

Karin Vriend

Karin Vriend

School: SBO MerlijnSchoolprofiel: POPlaats: Den HaagAls onderwijsvernieuwer met visie verbind ik  nieuwe leertheorieën  en vernieuwende onderwijsontwikkelingen aan het werken in de… Lees verder
Jan Jaap Wietsma

Jan Jaap Wietsma

School: ​Greijdanus ZwolleSchoolprofiel: VOPlaats: ZwolleBinnen IIO heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met het geven van lessen met videoconferencing en het begeleiden van docententeams om daar… Lees verder
Hanneke de Graaff

Hanneke de Graaff

School: UniCSchoolprofiel: VOPlaats: UtrechtAls coach help ik mijn leerlingen en collega’s om zich bewuster te zijn van hun kracht. Door mijn werk als adviseur, trainer, coach en… Lees verder
Corné de Jongh

Corné de Jongh

School: Alfrink CollegeSchoolprofiel: VOPlaats: Zoetermeer  Als onderwijsvernieuwer heb ik mij de afgelopen jaren beziggehouden met het produceren van filmpjes. Dat waren/zijn filmpjes, die ik… Lees verder