Bendecafé: Onderwijs & nwe technologie

Licentie

Actieplan Leraar 2020 – een krachtig beroep!

Bendecafé 6: Onderwijsinnovatie en nieuwe technologie

Verslag woensdag 23 november 2011
Op 23 november jl. kwamen onderwijsvernieuwers van het IIO Netwerk bij elkaar in Utrecht. Nadat een eerste discussie had plaatsgevonden op LinkedIn, was het  tijd om ons te buigen over de vraag: hoe kunnen we met behulp van nieuwe technologie de onderwijskwaliteit verbeteren?
Tijdens dit Bendecafé waren zowel schoolleiders, docenten, onderwijsvernieuwers als studenten, uitgevers en vertegenwoordigers van KPN aanwezig. Genoeg diversiteit voor een interessante middag!
 
Inspiratie
Yvonne Hoogeveen (CAOP Research) trapte af en vertelde tijdens de Inspiratiesessie over onderzoek gericht op ict en de gevolgen voor het onderwijspersoneel. Uit dit onderzoek blijkt dat met behulp van ict in het onderwijs, de docent beter in staat is om lesmateriaal anders aan te bieden. Dit geeft ruimte voor meer variatie in de lesstof en meer interactie met de leerlingen. De docent kan meer lesmateriaal zelf ontwikkelen en de docent wordt hierdoor meer een materiaalontwikkelaar. Opleidingen voor leraren en onderwijsassistenten  geven, volgens Yvonne, nog te weinig aandacht aan ict, terwijl deze aandacht cruciaal is voor ict-bevordering en ontwikkeling binnen het onderwijs.
Vervolgens vertelden Kees van Rossenburg en Mieke van Keulen (Kennisnet) over de stand van zaken wat betreft inzet van nieuwe technologie en social media in het onderwijs. Ze benadrukten dat de rol van de docent eveneens cruciaal is, en er realistische, niet te grote stappen genomen moeten worden op scholen.
Ook werd benadrukt dat het adequaat implementeren van ict in het onderwijs tijd nodig heeft. Er moet gebruik gemaakt worden van leading practices, scholen die al goede ervaringen hebben met ontwikkelingen op dit vlak. Nieuwe technologie op school roept wel vragen op over de verhouding tussen leerling en leraar, en de nieuwe rollen die zij kunnen innemen, aldus Mieke en Kees.

Solution Salon

In dit onderdeel van de middag was er ruimte voor verschillende dilemma’s die door de deelnemers werden ingebracht. De dilemma’s richtten zich onder andere op nieuwe technologie binnen het onderwijs en de voorwaarden hiervoor binnen de school: ‘wat zouden de competenties moeten zijn van de docent en de leerling om op een adequate manier met ict te werken?’ (Angelina Smits)  en: ‘Hoe zorgen wij dat leerlingen met ict doen, wat wij willen dat zij doen?’ (Peter Kolkman). Aan de andere kant waren er meer praktische dilemma’s: ‘Hoe krijg ik mijn ontwikkelde lesmateriaal verkocht?’ (Johan Hart) en: ‘Hoe maken wij een vuist tegen de steeds wisselende hard- en software?’ (Aike van der Hoeff)
Er werd uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld en deelnemers hielpen elkaar aan nieuwe inzichten. Zo kwamen er praktische tips als: ga er niet vanuit dat programma’s zichzelf verkopen, geloof in je eigen project en hou het doel wat je hebt in beeld. Ook zou er een apart curriculum ontwikkeld moeten worden binnen de lerarenopleidingen die zich richten op ict-gebruik binnen het onderwijs en moet er meer externe input komen op scholen om de horizon van de docenten te verbreden.

Denktank
Tijdens het laatste onderdeel van het Bendecafé , de Denktank, probeerde Iselien Nabben (Kennisland) de rode draad te vinden, door de vraag achter de vraag stellen: wat hebben we nodig om onze ideeën en plannen te realiseren? Van wie hebben we dat nodig?
Er werden tips, tricks en ideeën gedeeld over nieuwe technologie in het onderwijs. Zo moeten ‘leading practices’ meer onder de aandacht gebracht worden, zodat zij als voorbeeld kunnen dienen bij scholen die minder thuis zijn in ict-gebruik. Ook moeten er meer digitale lesmethodes beschikbaar zijn. Dat is nu erg weinig. Maar, zo klonk de reactie, misschien dat hier ook een taak bij de scholen zelf ligt. Door kennis uit te wisselen, te communiceren en ervaringen, ideeën en kennis te delen kan er een sterkere vuist gemaakt worden tegen de uitgevers.
Tot slot werd er gediscussieerd over de fundamentele vraag: ‘hoe willen we dat het onderwijs van de toekomst eruit ziet?’ Mooie input voor het volgende Bendecafé op 7 maart 2012!

De Innovatiebrigadiers

Carlina van den Heuvel

Carlina van den Heuvel

School: KBS De ViersprongSchoolprofiel: POPlaats: WijchenAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met visie gestuurd werken aan onderwijsvernieuwing. Het is niet mogelijk om onderwijsvernieuwing… Lees verder
Marianne Rongen

Marianne Rongen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenOp dit moment houd ik me vooral bezig met het innoveren van het curriculum van Wittering.nl dat gebaseerd is op kernconcepten.  Elke… Lees verder
Ilse DHondt

Ilse DHondt

School: Verschillende basisscholen in EindhovenSchoolprofiel: POPlaats: EindhovenIk houd mij bezig met het schrijven van lesmateriaal rondom Wetenschap&Technologie, zodat dit vakgebied meer belicht wordt in het… Lees verder
Joost Timmermans

Joost Timmermans

School: Het Goese Lyceum, Pontes ScholengroepSchoolprofiel: VOPlaats: GoesAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met hoe diversiteit te gebruiken om een team verder in hun dynamisch groepsproces te begeleiden.… Lees verder