Conferentie Blended Learning

Licentie

Inspirerende conferentie Blended Learning

Donderdag 21 november organiseerde E-klas&PAL-student een druk bezochte conferentie over blended leren op het Calandlyceum in Amsterdam. Hoofdthema van de conferentie was ‘blended leren’ met als centrale vraag hoe je de mogelijkheden van e-learning en traditioneel onderwijs het beste kunt combineren voor effectief onderwijs. 
De aftrap werd verzorgd door Cor de Beurs, bovenschools projectleider E-klas&PAL-student. In 2013 hebben 29 scholen geëxperimenteerd met de inzet van e-learning voor de vakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde in de bovenbouw havo/vwo.
E-klassen beschikbaar in Wikiwijs
De eerste ervaringen zijn wisselend. Gebleken is dat het belangrijk is een goede mix te vinden van digitaal en meer traditioneel onderwijs. Het gaat er om de sterke punten van verschillende onderwijsvormen te combineren. Digitaal onderwijs staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Binnen het Experiment E-klas&PAL-student is een extra experimenteerjaar (2014) ingelast om met elkaar uit te vinden wat het beste werkt. Ook na 2014 moet het experimenteren op scholen doorgaan. Daarom is samen met Kennisnet de voorbereiding getroffen om ontwikkelde e-modules  (1200 slu!) na 2014 voor alle scholen beschikbaar te maken in Wikiwijs.
Sinds juli 2013 zijn bestaande e-klassen voor Informatica, NLT en Wiskunde D vertaald naar Wikiwijs. Linda le Grand van Kennisnet laat in haar presentatie zien hoe in Wikiwijs gebruik gemaakt kan worden van dit digitale lesmateriaal. De modulaire opzet maakt aanpassen en arrangeren van lesstof goed mogelijk. Bovendien zijn er verschillende tools beschikbaar voor het inpassen van feedback en toetsing. De omzetting naar Wikiwijs maakt de E-klassen toegankelijk voor alle scholen in Nederland. Het materiaal is ook te gebruiken op iPads en smartphones.
Blended learning in de praktiijk
Jelmer Evers, docent op het UniC in Utrecht, vertelt over zijn aanpak en ervaringen met flipping the classroom. Het is een vorm van omgekeerd lesgeven waarbij leerlingen – aan de hand van videofilmpjes en digitaal lesmateriaal – thuis de theorie kunnen bestuderen en de tijd op school gebruiken voor activerende werkvormen. Flipping the classroom kent volgens Jelmer veel voordelen: "leerlingen zijn tegenwoordig zo digitaal, dat het voor hen heel natuurlijk is om op deze manier lesstof te leren. En in de les kan ik nu veel meer een-op-een bezig zijn en extra tijd steken in activerende didactiek."

Tekening door Studio Bas Kohler
Daarna laat Michel van Ast (Youngworks) in een inspirerende lezing over blended leren zien hoe met een mix van online en offline werkvormen spannend onderwijs gemaakt kan worden. Aan de hand van vele concrete praktijkvoorbeelden demonstreert hij hoe het onderwijs verrijkt kan worden met gevarieerde inzet van ICT. Hij sluit zijn presentatie af met de aanbeveling de zoektocht naar een optimale inzet van ICT in het onderwijs voor te zetten en daarbij niet bang te zijn voor ‘glorieus falen’.
Inspiratie vanuit IIO
Na de pauze wordt in werkgroepsessies vanuit praktijkervaring op IIO-scholen uitgebreid gediscussieerd over blended leren met e-klassen en de didactiek van e-learning.  
In een aparte werkgroep vertelt de gastheer (Calandlyceum) over de eigen ervaringen met de inrichting van een iPad school (Caland 2). In een andere werkgroep worden de ervaringen met videolessen gepresenteerd, een IIO-Experiment waarmee leerlingen op verschillende locaties tegelijk lessen kunnen volgen via Videoconferencing. Ook voor E-klas & PAL-student biedt dit concept verschillende mogelijkheden om het onderwijs mee te verrijken.
Al met al een inspirerende conferentie die een mooi beeld geeft van de rijkdom aan mogelijkheden die ICT het onderwijs kan bieden, maar ook laat zien dat we voor een goede inpassing nog een weg te gaan hebben.
Bekijk de presentaties terug:


Tekening door Studio Bas Kohler

De Innovatiebrigadiers

Maartje Hoeben

Maartje Hoeben

School: LVO Het KwadrantSchoolprofiel: VOPlaats: WeertIk houd me bezig met het invoeren van Big Picture Learning in de bovenbouw van het VMBO. Big Picture Learning is een gedachte, ontstaan in… Lees verder
Hanneke de Graaff

Hanneke de Graaff

School: UniCSchoolprofiel: VOPlaats: UtrechtAls coach help ik mijn leerlingen en collega’s om zich bewuster te zijn van hun kracht. Door mijn werk als adviseur, trainer, coach en… Lees verder
Karin van Zutphen

Karin van Zutphen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenSinds maart 2014 schoolleider van Wittering.nl te Rosmalen. Daarvoor schoolleider van een andere Slim Fit school, Basisschool De Masten.… Lees verder
Tim Harmsen

Tim Harmsen

School: De HovenSchoolprofiel: POPlaats: Rosmalen, NederlandMijn kennis rondom het werken op een leerplein (in de onderbouw). En het deel uitmaken van een leerteam. Vormen van een rijke leeromgeving.… Lees verder