Hoe maken we samenwerkingen van lerarenopleidingen en scholen beter zichtbaar?

“We zijn innoverend, maar om dat te blijven heb je wel de juiste mensen nodig” - Karin van Zutphen, directeur op SlimFit-school Wittering.nl.

Licentie

In de verhalen die we in de eerste periode van IIO Borging ophaalden bij onderwijsvernieuwers, hoorden we van verschillende leraren en schoolleiders uit het PO en VO dat er een groeiende kloof is tussen de lerarenopleidingen en scholen.

Karin van Zutphen, directeur op de SlimFit PO-school Wittering.nl, is een van de onderwijsvernieuwers die wij hierover spraken. Zij bevestigt de uitdaging van het vinden van passend personeel voor een vernieuwende school.

Dit scenario is erop gericht om succesvolle samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen in de spotlights te zetten. Dit doen we door het geven van best practices van samenwerkingsverbanden, maar ook door te laten waar het aan ligt dat de aansluiting en samenwerking soms nog niet goed loopt. Wat zijn succesvolle voorbeelden? Maar ook: waar wringt het nu? Met deze zichtbaarheid willen we lerarenopleidingen en schoolbesturen inspireren en stimuleren om tot nauwere samenwerking te komen.

Mismatch

Volgens Karin is er een mismatch tussen de geleerde vaardigheden van pabo-stagiaires en pas afgestudeerde pabo-studenten, en de verwachtingen van vernieuwende scholen waar deze kersverse onderwijsprofessionals aan moeten voldoen.

Karin: “De pabo begeleidt bijvoorbeeld stagiaires met hulpmiddelen en opdrachten die niet aansluiten bij ons concept en onze visie op onderwijs. Wij kunnen en willen geen concessies doen ten aanzien van onze kernwaarden”. De meeste net-afgestudeerde leraren zijn volgens haar niet voldoende opgeleid voor het werk op haar school. Er zou meer aandacht mogen zijn voor de kennis van de doorlopende leerlijnen, evenals voor vaardigheden als ‘denken in mogelijkheden’ en ‘feedback geven’, aan zowel leerlingen als aan collega’s. Karin: “Het is een uitdaging om mensen daarin te trainen, maar deze vaardigheden zijn wel essentieel voor het werk dat op onze school gedaan wordt”. Karin onderzoekt nu samen met een aantal andere basisscholen de mogelijkheden om zelf een geschikte vooropleiding te organiseren om toekomstig personeel op te leiden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de pabo in de regio, om te kijken naar de mogelijkheden om vanuit een module, vernieuwend onderwijs in het curriculum te plaatsen.

‘Wij kunnen en willen geen concessies doen ten aanzien van onze kernwaarden‘

Karins verhaal laat zien hoe huidige gebreken in het systeem worden opgevangen. De problematiek op deze vernieuwende scholen is geen verhaal apart. Door het land heen ontstaan er op verschillende scholen vergelijkbare (bij)scholingsinitiatieven zoals die van Karin van Zutphen en haar collega-schoolleiders.

Handvatten bieden

Het verhaal van Karin van Zutphen is een van de drie publicaties die we ontwikkelen om de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen meer in de spotlights te zetten binnen het project IIO Borging. De publicaties die we ontwikkelen zijn niet zomaar voorbeelden die illustreren dàt het anders kan, maar gaan ook in op de hoè-vraag. We bieden lerarenopleidingen en scholen handvatten om zelf stappen te kunnen zetten in de toenadering tot elkaar. Op deze manier bieden de publicaties ook antwoord op de vraag: ‘Hoe zou dit voor mijn school of lerarenopleiding kunnen werken?’. De behoefte aan praktische en concrete tips om zelf stappen te zetten op dit vlak, bleek namelijk uit de interviews die we met testgebruikers over dit scenario hebben gevoerd.

Andere publicaties

Naast het verhaal van Karin werken we aan een tweede publicatie over het iXperium, die als best practice illustreert hoe de lerarenopleiding en scholen juist wel met elkaar vervlochten kunnen zijn. Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen. De derde publicatie vergt nog nadere afstemming, maar zal ook een best practice zijn van een lerarenopleiding die op een bijzondere en nauwe manier samenwerkt met de scholen in de omgeving. We zoeken hierbij ook naar een andere vorm van publicatie, die wellicht nog meer tot actie kan aanzetten. Zo zullen we onder andere veel beeldmateriaal (foto, film) verzamelen, wanneer we de samenwerkingsverbanden bezoeken.

Verduurzamen

We zijn in gesprek met Steunpunt Opleidingsscholen om te verkennen hoe we de zichtbaarheid van samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen op een duurzame manier kunnen blijven vergroten. Dit kan onder ander via de website van het Steunpunt. Daarnaast onderzoeken we welke relevante en veelgebruikte communicatiekanalen we hiervoor nog meer in kunnen zetten. We zijn hierover in gesprek met onder andere de PO- en VO-raad, VO-Content, de Onderwijscoöperatie en OCW.

Wil je op de hoogte blijven over dit scenario en de andere IIO scenario’s, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief op de homepage of volg ons op twitter: @IIOnderwijs.

De IIO scenario’s worden ontwikkeld en gecoördineerd door CAOP en Kennisland, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De Innovatiebrigadiers

Jan Jongeneelen

Jan Jongeneelen

School: R@velijnSchoolprofiel: VOPlaats: Steenbergen  Collega’s zeggen over mij “Jan weet in onze organisatie “out of the box” te zoeken naar oplossingen waar we door onze eigen… Lees verder
Jody Rabs

Jody Rabs

School: OostenwindSchoolprofiel: POPlaats: RaalteOp Oostenwind werken we met Kernconcepten. Binnen ons onderwijs geven we het onderwijs vorm rond 8 Kernconcepten, waarbij we ons niet… Lees verder
Marianne Rongen

Marianne Rongen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenOp dit moment houd ik me vooral bezig met het innoveren van het curriculum van Wittering.nl dat gebaseerd is op kernconcepten.  Elke… Lees verder
Ed Booms

Ed Booms

School: Stichting RobijnSchoolprofiel: POPlaats: NieuwegeinIk zet me actief in om het primair onderwijs in Nederland anders te gaan organiseren. Personeel moet m.i. veel meer ingezet worden op hun… Lees verder