Hoe verder met het vernieuwersnetwerk van IIO?

“Brigadiers zijn van onschatbare waarde, omdat ze zelf in het veld staan; ze kunnen scholen echt verder brengen” - Bettine Bakker

Licentie

Van 2012 tot en met 2016 volgden meer dan 80 onderwijsvernieuwers binnen het project InnovatieImpuls de InnovatieBrigadetraining. Deze heeft hen klaargestoomd om andere scholen te helpen met vernieuwingsvraagstukken. Nu IIO afloopt, brandt de vraag: wat gebeurt er met deze Brigadiers? Hoe zorgen we dat het netwerk van IIO-vernieuwers, waar de Brigadiers deel van uitmaken, kan blijven bestaan?

Om het vernieuwersnetwerk van InnovatieImpuls te verduurzamen hebben we het brigadiersnetwerk als startpunt genomen. We gingen met de Brigadiers in gesprek om erachter te komen hoe zij het brigadierschap ervaren. Uit de interviews blijkt dat de meeste Brigadiers veel waarde hechten aan het brigadiersnetwerk. Zij willen graag verder als brigadier en zien daarbij twee functies voor het netwerk. Het netwerk brengt de Brigadiers in contact met scholen die willen vernieuwen en de Brigadiers graag op bezoek krijgen vanwege hun praktijkkennis. Daarnaast geeft een deel van de Brigadiers aan dat het netwerk ook een verbindende en inspirerende functie heeft voor de Brigadiers onderling.

Brigadierswerk: vernieuwen op scholen

De Brigadiers verspreiden vernieuwing als een inktvlek op andere scholen door hun eigen ervaringen met innovatie te delen. Dat wordt mogelijk gemaakt doordat zij door het IIO-projectteam gefaciliteerd worden: er komen onderwijsvragen bij het projectteam binnen, die vervolgens worden doorgespeeld naar een geschikte brigadier. De brigadier wordt dan gevraagd om langs te komen op de school voor een presentatie. Als een brigadier binnen IIO op een andere school een presentatie houdt, krijgt de school waar hij/zij werkt hiervoor vervangingskosten. Wanneer IIO afloopt, vervallen zowel de makelaarsrol van het projectteam als de vervangingskosten voor de school. Veel van de geïnterviewde Brigadiers geven echter aan dat deze wel nodig zijn om brigadierswerk te doen.

Hoe en waar zouden de Brigadiers straks verder kunnen met hun brigadierswerk? Om ervoor te zorgen dat ook dan vraag en aanbod bij elkaar blijven komen, zijn we met verschillende onderwijspartijen in gesprek. Zo heeft de Onderwijscoöperatie aangegeven de Brigadiers graag in het LerarenOntwikkelFonds (LOF) op te nemen en hebben ook de PO-raad en VO-raad interesse in de Brigadiers getoond. Op deze manier kunnen de Brigadiers hun Brigadiersactiviteiten voortzetten met vernieuwingsprojecten.

Omdat het Brigadiersnetwerk bestaat uit leraren en schoolleiders die zowel werken binnen het PO als VO, is het lastig om deze groep bij één partij onder te brengen. We benaderen daarom meerdere relevante partijen die de diversiteit binnen het Brigadiersnetwerk weerspiegelen. De ambitie is om de Brigadiers vindbaar te maken voor scholen die willen vernieuwen en hen bij deze scholen actief in te zetten om innovatief onderwijs te stimuleren.

Inspiratie en ervaringen uitwisselen

Veel van de Brigadiers willen met elkaar in contact blijven: om hun ervaringen met elkaar te delen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Zo zegt Hans Asbreuk, voormalig basisschool directeur en huidig beleidsmedewerker voor Signum Onderwijs in Den Bosch: “Ook al ben je een ervaren brigadier; de ontwikkelingen gaan door, daar moet je samen over kunnen praten.” De Brigadiers geven aan dat zij fysieke bijeenkomsten zien als de beste manier om onderling met elkaar in contact te zijn. Bij zulke bijeenkomsten willen zij met elkaar in gesprek over vernieuwing, geïnspireerd worden door een spreker over onderwijsvernieuwing en contact leggen waar bijvoorbeeld schoolbezoeken uit kunnen voortvloeien.

Een deel van de Brigadiers vindt het bijeenhouden van de Brigadiers als groep erg belangrijk. Ook gesprekspartners zoals de PO-raad gaven aan dat vernieuwing ontstaat wanneer leraren en schoolleiders elkaar ontmoeten, dat het belangrijk is om het gezamenlijke netwerk warm te houden. We kiezen er daarom voor de IIO-website als clubhuis in de lucht te houden en alle Brigadiers uit het netwerk zichtbaar te maken op de site. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om tot de komst van het digitale matchingsplatform, het tweede IIO scenario, ook na IIO netwerkbijeenkomsten te blijven organiseren voor het Brigadiersnetwerk. Ondanks dat IIO afloopt en daarmee ook de taken van het IIO-projectteam, blijven de brigadiers zo bij elkaar. Ze krijgen een centrale plek op de IIO-website die na het project een belangrijke archieffunctie vervult.

Drie pijlers

Kortgezegd werken we op basis van de feedback binnen dit scenario dus aan drie pijlers:

  • Het onderbrengen van de brigadiers bij bestaande onderwijspartijen zodat vernieuwingsprojecten kunnen worden voortgezet en Brigadiers vindbaar zijn voor scholen met een vernieuwingsvraag.
  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten waar vernieuwers geïnspireerd worden, onderling contact met andere vernieuwers kunnen hebben en hun ervaringen kunnen delen.
  • Het zichtbaarder maken van de IIO-onderwijsvernieuwers op de IIO website, een plek waar de Brigadiers samenkomen en terug te vinden zijn.

Wil je op de hoogte blijven over het IIO-vernieuwersnetwerk en de andere scenario’s, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief op de homepage of volg ons op twitter: @IIOnderwijs.

De IIO scenario’s worden ontwikkeld en gecoördineerd door CAOP en Kennisland, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De Innovatiebrigadiers

Mirelle Vermeulen

Mirelle Vermeulen

School: Hof ter WeideSchoolprofiel: POPlaats: UtrechtWat ik belangrijk vind in het onderwijs is het in hun kracht zetten van leerkrachten en schoolleiders. Wat zijn de kwaliteiten en hoe… Lees verder
Dennis Oeveren

Dennis Oeveren

School: Landstede groepSchoolprofiel: VOPlaats: Harderwijk  Mijn naam is Dennis van Oeveren. Ik ben docent,  en Master Leren en Innovatie bij Landstede Groep in Nederland. Mijn aanpak is om… Lees verder
Frank Hermsen

Frank Hermsen

School: BS Op de HeuvelSchoolprofiel: POPlaats: GroesbeekAls manager in een wijkvoorzieningenhart is het mijn taak om zoveel mogelijk de verbinding te leggen en de samenwerking te realiseren met… Lees verder
Anja Augustus

Anja Augustus

School: bovenschools bij Stg. MeerderWeertSchoolprofiel: POPlaats: WeertIk ben sinds augustus 2014 werkzaam als bovenschools orthopedagoog bij Stg. MeerderWeert te Weert. Daarvoor werkte ik 13 jaar als Ib-er en… Lees verder