IIO op Maat in regio Flevoland

Creëren van onderzoeksruimte vanuit docenten en schoolleiding in een regionaal Lab

De succesvolle pilot van de iPadklas op Almere College is de moeite van het delen waard. Dat wil Almere College graag, en het hoort ook bij de voorwaarden van ondersteuning door InnovatieImpuls Onderwijs: deel je kennis zodat andere scholen daarmee verder kunnen.

In de regio Flevoland is daar een mooie passende vorm voor gevonden: het Flevolab. Gestart vanuit 3 enthousiaste scholen is de samenwerking al uitgebreid naar 6 scholen die in samenwerking met IIO en Flevokans samenwerken aan ieders volgende stappen op weg naar het motto Iedere leerling een eigen device. Daar komt veel bij kijken: van een gezamenlijke visie, naar praktische keuzes voor devices en materialen, naar een hele omwenteling in de school voor docenten en leerlingen om een eigentijdse manier van onderwijs in de les vorm te geven. Het biedt ook perspectieven als meer differentiatie in tempo en niveau en opent de weg naar dromen over een geheel nieuwe onderwijsvisie.

Tijdens het eerste Bendecafé eind mei 2014 kwamen ruim 40 docenten en schoolleiding van de geïnteresseerde scholen bij elkaar om hun eigen vragen te stellen, anderen mee te laten denken en antwoorden te formuleren. Vijf vragen zijn de moeite waard om verder te verkennen, daarvoor gaan groepjes docenten uit de verschillende scholen in zogenoemde Open Labsessies onder leiding van IIO aan de slag met een zelfbenoemd doel en tijdspad.

Deze Open Lab-sessies zijn tijdelijk, als het doel bereikt is gaan de docenten weer hun eigen weg. Elk half jaar is er een regionaal Bendecafé waarbij de resultaten, inzichten en tips uit de Open Labsessies gedeeld worden. Daarnaast is er weer open ruimte voor nieuwe vragen om ter plekke besproken te worden of kunnen nieuwe groepjes ontstaan vanuit de aanwezige groep deelnemers.

Begeleiding van een individuele school in Flevoland

Naast de regionale samenwerking en kennisdeling, kunnen ook scholen individueel op gang geholpen worden met hun innovatieambities, zoals bijvoorbeeld het Almere College in Dronten en het Helen Parkhurst College in Almere.

Deze scholen krijgen een sparringspartner die de ontwikkeling op schoolniveau begeleidt, die werkt vanuit de inbreng van docenten en de werkvloer en die inspeelt op de vragen die tijdens het proces opkomen (en bv. ervaringen of gerichte inbreng van andere scholen kan organiseren).

Dit doet IIO

IIO op Maat brengt ervaringen van experimenten in over E-klassen of lesgeven aan grotere groepen door onderwijsteams met inzet van ICT. In een visielab combineren we ervaring van een IIO-school als inspiratie met de ambities van de vragende school en denken mee over vervolgstappen. De projectleider en ICT-coördinator van de school kan de IIO-expert inroepen voor teamsessies, om te sparren of specifieke inhoudelijke expertise vanuit IIO in te brengen.

IIO organiseert regionale Bendecafés en Open Labsessies in samenwerking met Flevokans om de geïnteresseerde scholen in de regio bij elkaar te brengen en gedurende enkele jaren samen te laten leren rondom het zelfgekozen regionale thema.

Ook zelf aan de slag?

Ben je als school ook bezig met de inzet van iPads in de klas, maar heb je ondersteuning nodig vanuit IIO voor veranderkundige expertise of inzet van ICT? Of spelen er andere uitdagingen op thema’s als lesgeven aan grotere groepen, verhogen van kwaliteit van onderwijs met meer differentiatie of slim inzetten van technologie (videolessen, e-klassen)?

Neem dan contact op!

De Innovatiebrigadiers

Elly Marwitz

Elly Marwitz

School: SterrenscholenSchoolprofiel: POPlaats: ApeldoornIk houd inspiratie-bijeenkomsten en begeleid schoolleiders/ scholen/ kindcentra vanuit de SlimFit- boodschap: “Anders leren, anders… Lees verder
Nicole Hanegraaf

Nicole Hanegraaf

School: Delta OnderwijsSchoolprofiel: POPlaats: OosterhoutAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met: Met verschillende teams/ scholen ontwikkelen van een heldere visie op ontwikkelen en leren… Lees verder
Jan Jongeneelen

Jan Jongeneelen

School: R@velijnSchoolprofiel: VOPlaats: Steenbergen  Collega’s zeggen over mij “Jan weet in onze organisatie “out of the box” te zoeken naar oplossingen waar we door onze eigen… Lees verder
Mark ter Horst

Mark ter Horst

School: De DiamantSchoolprofiel: POPlaats: ApeldoornAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met: dicht bij de werkvloer staan, horen wat medewerkers, ouders en kinderen bezighoudt en… Lees verder