Interview Hanspeter van Daalen

Licentie

Hanspeter van Daalen is docent op het City+ College. Hij is daar aangesteld als projectleider voor het Innovatieproject Videolessen: Regionaal Georganiseerd

Waarom hebben jullie als school besloten om aan dit project mee te doen?
Wij zijn een school die vooral bezig is met talenten; om leerlingen mogelijkheden te geven om hun talenten te ontwikkelen. We zijn een kleine school, dus we zijn beperkt in aanbod. Dus dan is het logisch dat je je aanmeldt voor een project als dit. Je geeft leerlingen extra mogelijkheden om een vak te volgen door kennis te delen als het gaat om specialisatie bij bijvoorbeeld collega’s. Die kan je dan toch weer delen met leerlingen van andere scholen. Zo kunnen we leerlingen hun talenten laten ontplooien, docenten hun expertises beter laten delen en de expertise van docenten op andere scholen gebruiken. Je wilt kinderen een zo goed mogelijke basis meegeven voor in hun vervolgopleiding, en als je die basis kunt vergroten door expertise van andere scholen/docenten te gebruiken dan moet je dat gewoon doen.

Hoe heb je tot nu toe het project ervaren? Jullie waren tot 3 maanden geleden nog niet bezig met videolessen en nu ineens werk je samen met 4 andere scholen om deze innovatie te realiseren?
Mijn achtergrond is doordrenkt van allerlei innovatieve zaken. Ik vond het ook boeiend, die laatste meeting die we hebben gehad. Zeker ook de (sub)groep waar wij inzitten, daar zijn we allemaal zeer constructief bezig om er wat van te maken. Tot nu toe is het behoorlijk positief allemaal.

Bij dit concept is het waarschijnlijk nóg belangrijker dan bij de andere concepten dat de subgroep waarin je samenwerkt goed functioneert. Je deelt je videolessen namelijk maar met 4 of 5 scholen in de regio, in plaats van het totaal van 20 scholen dat aan de innovatie meedoet. Dat werkt heel constructief, maar kan het ook niet contraproductief werken omdat je concurrenten van elkaar bent?
Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Onze school is toevallig geen concurrent van de scholen die in ons kringetje zitten als je het zwart-wit bekijkt. In de gesprekken die we hebben gehad is er eigenlijk geen spraken geweest van concurrentie. Er is vooral de mogelijkheid besproken dat we met deze samenwerking meer kunnen bieden en om ook invulling te geven aan een goed programma voor de kinderen. Het is onze taak als school om te zorgen dat kinderen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs.

En als dat dus beter kan om samen te werken is dat dus een win-winsituatie voor alle scholen?
Precies. Alle personen met wie ik gesproken heb, hebben aangegeven hier heel positief tegenover te staan en dus ook hun medewerking toegezegd. Dus ja; positief.

Waar zijn jullie op dit moment mee bezig voor dit project op het city+ college?
We hebben een aantal formulieren toegestuurd gekregen om één en ander met de andere scholen af te stemmen. Dat is ook de fase waar we nu inzitten. We gaan nu eerst afstemmen bij welke vakken we de videolessen in willen zetten, hoe we dat organisatorisch aan gaan pakken en hoe de samenwerking er uit zal gaan zien. Pas nadat dit soort afspraken zijn gemaakt kunnen we volgende stappen zetten.

Dus het gaat nu om de logistieke kant en alle vragen die beantwoord moeten worden bij een dergelijke samenwerking?
Daar hebben we ook over gesproken in ons groepje. Je gaat niet even vanuit Utrecht of Den Haag naar Twente rijden om vervolgens iets aan te horen wat je niet wilt. Dus de gesprekken waren constructief. De problemen die er eventueel zijn worden gewoon opgelost. Er is altijd een oplossing. Je bent er gekomen om deel te nemen aan een project, dus is er ook een oplossing om dat in gang te zetten.

Dus op dit moment zie je ook nog geen belemmeringen ontstaan?
Zeker niet. Alleen op die punten waar logistieke vraagstukken zijn moeten we een oplossing zoeken. Als je dat niet ziet zitten moet je er geen energie in steken. We zien echt de positieve kanten hiervan in. Het is prettig dat je financiële ondersteuning krijgt om dit te doen, maar het geld is niet de motor. De inzet is vooral om de innovatie duurzaam te houden, dus we werken er ook hard aan om ook nadat de InnovatieImpuls is afgelopen te kunnen continueren met videolessen.

Hoe zit het op jullie school met de docenten die er uiteindelijk mee aan de slag kunnen gaan? In hoeverre zijn zij er ook al mee bezig?
In onze organisatie zijn de lijntjes heel kort, omdat we maar zo’n kleine school zijn. Er wordt veel over gesproken en de collega’s die hiermee aan de slag zullen gaan zijn ook zeer positief.

Ze hebben er geen problemen mee om opgenomen te worden?
We doen wel vaker dingen waarbij mensen in het picture staan, dus dat is geen punt.
Nogmaals: Het is heel simpel. Als je aan dit soort projecten mee wilt doen en ook dingen op een andere manier wilt doen in het onderwijs en wilt innoveren; als je daar mogelijkheden voor wilt bekijken en er dus tijd in stopt, dan sta je er gewoon achter.
Ik ben over het project ontzettend enthousiast en ik kan bijna niet wachten tot het 1 januari is.

De Innovatiebrigadiers

Ilse DHondt

Ilse DHondt

School: Verschillende basisscholen in EindhovenSchoolprofiel: POPlaats: EindhovenIk houd mij bezig met het schrijven van lesmateriaal rondom Wetenschap&Technologie, zodat dit vakgebied meer belicht wordt in het… Lees verder
Rob van Son

Rob van Son

School: De Nieuwe VesteSchoolprofiel: VOPlaats: CoevordenBinnen IIO ben ik begonnen met het project “Leerlingen voor Leerlingen”: het maken van educatieve films voor leerlingen door… Lees verder
Hanneke de Graaff

Hanneke de Graaff

School: UniCSchoolprofiel: VOPlaats: UtrechtAls coach help ik mijn leerlingen en collega’s om zich bewuster te zijn van hun kracht. Door mijn werk als adviseur, trainer, coach en… Lees verder
Corné de Jongh

Corné de Jongh

School: Alfrink CollegeSchoolprofiel: VOPlaats: Zoetermeer  Als onderwijsvernieuwer heb ik mij de afgelopen jaren beziggehouden met het produceren van filmpjes. Dat waren/zijn filmpjes, die ik… Lees verder