Nieuwsbrief 26 april 2010

Licentie

Gezocht: Enthousiaste scholen (po/vo) die willen innoveren

Op 8 april jl. heeft Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de jury van de InnovatieImpuls Onderwijs, bekend gemaakt welke zeven onderwijsinnovatieconcepten het meest kansrijk zijn. De InnovatieImpuls Onderwijs beoogt het dreigende lerarentekort te helpen oplossen door met minder leraren, een zelfde of een hogere onderwijskwaliteit te bieden, zonder dat de werkdruk omhoog gaat. Vanaf januari 2011 worden deze zeven  concepten ingevoerd op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Wij zijn op zoek naar enthousiaste scholen uit het primair en voortgezet onderwijs die met één van deze concepten aan de slag willen! Op de website www.innovatieimpulsonderwijs.nl vindt u het inschrijfformulier en alle ins en outs van de winnende innovatieconcepten. Hieronder vindt u de directe links naar de winnende concepten:
Primair onderwijs
·  Slim Fit
·  Miniteams en Evenementenbureau

Voortgezet Onderwijs
·  Leerlingen voor Leeringen: E-coaches
·  Onderwijsteams met Onderwijsondersteuners in digitale leeromgeving
·  Videolessen Regionaal Georganiseerd
·  Virtuele Campus
·  E-klas PAL-student

De conceptomschrijvingen zijn integraal op de website te downloaden. Kijk nu op www.innovatieimpulsonderwijs.nl!

Inschrijfperiode nog maar tot en met 1 mei!

Tot en met 1 mei 2010 kunnen scholen zich inschrijven op één van de zeven geselecteerde innovatieconcepten. Omdat 1 mei in het weekend valt, zullen alle inschrijvingen die bij de binnengekomen post van 3 mei zitten, meegenomen worden. Inschrijven betekent dat een school aangeeft het concept te willen invoeren. Op 15 mei 2010 vindt een loting plaats. Dan wordt bekend welke scholen in de experimentgroep komen en welke in de controlegroep. De experimentscholen kunnen aan de slag met het maken van een projectplan op basis waarvan subsidie wordt verstrekt. Scholen in de controlegroep zullen de innovatie niet implementeren. Onderzoek naar ‘wat werkt’ (effectmeting) is een belangrijk onderdeel van de InnovatieImpuls. Op alle deelnemende scholen in zowel de experiment- als de controlegroep zal gedurende de looptijd van het experiment onderzoek worden gedaan, zodat de verschillen in arbeidsproductiviteit, de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk kunnen worden gemeten. De onderzoekslast wordt zo klein mogelijk gehouden. Controlescholen ontvangen hiervoor een financiële tegemoetkoming. Let op: de deadline van inschrijven is 1 mei 2010, wees er dus snel bij!

Verdiepingsdag concepten op 16 april jl.

Op vrijdag 16 april heeft in Utrecht een verdiepingsdag plaatsgevonden voor geïnteresseerde scholen. Penvoerders lichtten met veel enthousiasme de winnende concepten toe. Immers, wie zou dit nu beter over het voetlicht kunnen brengen dan de bedenkers ervan? Naast de beantwoording van vragen ontstond ook inzicht in resterende vraagstukken rondom het proces, de loting, de planning en de implementatie van de innovaties. Deze informatie wordt uitgebreid toegelicht in de veelgestelde vragen-rubriek op de website.

Meer vragen over inhoud van de concepten?

Wij beantwoorden graag alle mogelijke vragen die u hebt rondom de InnovatieImpuls Onderwijs. Is er nog iets onduidelijk, mail dan naar info@innovatieimpulsonderwijs.nl dan geven wij u zo snel mogelijk antwoord. Vragen over de inschrijving- en selectieprocedure en loting kunt u het best stellen aan Agentschap NL (Telefoon 088 – 602 90 00). Dit geldt ook voor een toelichting op de beoordeling van de jury van de niet-winnende concepten.

Ingeloot, en dan?

Nadat op 15 mei a.s. bekend is welke scholen de winnende innovaties zullen gaan invoeren, gaan deze scholen aan de slag met het ontwikkelen van een projectplan. Naast een schoolspecifieke invulling van het plan, werken scholen die eenzelfde concept gaan invoeren samen; o.a. bij het opstellen van het algemene gedeelte van het projectplan. Deze samenwerking wordt financieel en inhoudelijk ondersteund vanuit de InnovatieImpuls Onderwijs. Scholen die mee doen ontvangen een  bijdrage van  € 9.000,- voor het maken van een projectplan. Hen wordt ook een gezamenlijke digitale werkplek geboden: de DIO. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor projectleiders van de deelnemende scholen én voor iedereen die straks op een school betrokken is bij de implementatie van een concept. Draagvlak creëren is immers een van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van dit project!

Innovatorsnetwerk: voor en door onderwijsinnovatoren!

Terwijl de focus nu volledig ligt op inschrijving op de winnende innovatieconcepten wordt achter de schermen volop gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatorsnetwerk. Dit netwerk moet  mensen met een onderwijshart en vernieuwende blik bij elkaar brengen en de  innovatiekracht bevorderen. Een start met het verzamelen van ideeën is al gemaakt tijdens de bekendmakingbijeenkomst op 8 april in het Bende café. Op de ‘Wishing Wall’ werden al vele ideeën opgeschreven rond de vraag ‘wat heb je nodig om door te gaan met innoveren?’. Een eerste bijeenkomst zal plaats vinden in juni. Binnenkort meer informatie hierover.

Forum is geopend

Vanaf heden is het InnovatieImpuls Forum geopend! Hier discussieert u mee over één van de innovatieconcepten of over het project in het algemeen. Hebt u interessante kritiek, inzichten, opvattingen of ervaringen die u met mede-onderwijsinnovators zou willen delen? Het kan op de IIO-forum pagina! Lees nu bijvoorbeeld twee interessante blogs over het proces van de InnovatieImpuls en geef ook uw mening!

De Innovatiebrigadiers

Benno Hams

Benno Hams

School: OSG HengeloSchoolprofiel: VOPlaats: HengeloAls voormalig wetenschapper en bedrijfskundige sinds 2002 werkzaam binnen het onderwijs op het gebied van lesgeven, schoolleiding en… Lees verder
Jan Jaap Wietsma

Jan Jaap Wietsma

School: ​Greijdanus ZwolleSchoolprofiel: VOPlaats: ZwolleBinnen IIO heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met het geven van lessen met videoconferencing en het begeleiden van docententeams om daar… Lees verder
Karin Vriend

Karin Vriend

School: SBO MerlijnSchoolprofiel: POPlaats: Den HaagAls onderwijsvernieuwer met visie verbind ik  nieuwe leertheorieën  en vernieuwende onderwijsontwikkelingen aan het werken in de… Lees verder
Joost Timmermans

Joost Timmermans

School: Het Goese Lyceum, Pontes ScholengroepSchoolprofiel: VOPlaats: GoesAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met hoe diversiteit te gebruiken om een team verder in hun dynamisch groepsproces te begeleiden.… Lees verder