Nieuwsbrief IIO april 2015

Licentie

IIO op Maat werkt samen met IIO-scholen aan de verspreiding in het veld van de kennis en ervaringen opgedaan in de IIO Experimenten. We blijven actief op scholen en we blijven op zoek naar nieuwe vraagstukken van leraren en schoolleiders. De leraren, schoolleiders en andere experts die aan IIO bijdroegen zetten hun kennis en netwerken in om collega’s verder te helpen. Doe ook mee!

IIO op Maat aan de slag op Texel

Texel heeft te maken met een flinke leerlingenkrimp. De besturen van de Texelse basisscholen, Operatie Onderwijs Texel en de gemeente gaan gezamenlijk de uitdaging aan om de krimp als kans te zien. Hoe maken we het onderwijs op Texel toekomstbestendig? IIO op Maat denkt mee. Na een inventarisatie onder alle betrokkenen is besloten om een ontwikkelgroep rond het thema Gepersonaliseerd leren te formeren. Deze aanpak biedt immers allerlei mogelijkheden om in een krimpsituatie toch passend onderwijs voor alle leerlingen te kunnen aanbieden. Hierbij sluiten we aan op de ontwikkelingen in de lokale context op school.
Lees verder.

Brigadiers aan het woord op het AVS congres

Nieuw op het jaarcongres van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zijn de zogenaamde praktijksessies. Congresbezoekers kunnen kort proeven aan een ervaring van een andere schoolleider, bestuurder of schoolorganisatie. Een pitch: 10 minuten om anderen te inspireren, op ideeën te brengen en met hen in gesprek te gaan. Brigadiers Elly Marwitz, Hans Asbreuk en Ed Booms gaan de uitdaging aan. Lees verder.

Bustour langs innovatieve scholen

Hoe organiseer je als school onderwijs bij krimp? Hoe ziet het werken in units met flexibele ondersteuning eruit? Hoe zorg je voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen. Hoe zijn de lokalen en werkruimtes ingericht? Hoe worden leerlingen gevolgd? Deze vragen spelen op veel scholen. Genoeg redenen dus om gezamenlijk bij een aantal scholen die hier ervaring mee hebben langs te gaan en inspiratie op te doen. Lees verder. 

Ervaringen van een Brigadier

Iedere maand delen we één van de ervaringen van de Innovatiebrigadiers. Brigadiers zijn professionals uit de onderwijspraktijk (docenten, schoolleiders etc.) die ervaring hebben met diverse vernieuwingsvraagstukken op school. Zij hebben een korte training gevolgd om hun ervaring en kennis over te dragen aan andere scholen in Nederland. Deze maand hebben we Helga Bongers gevraagd haar ervaringen te delen. Ze was als Brigadier betrokken bij de regionale bijeenkomst van het Talentnetwerk Zuid-Holland voor primair en voortgezet onderwijs op 5 maart 2015. Lees verder.

Keuzehulp gebruik video Leerlingen voor Leerlingen in een digitale leeromgeving

Binnen Leerlingen voor Leerlingen is een groot aantal video’s vervaardigd en beschikbaar gesteld voor algemeen gebruik in het voortgezet onderwijs. Hoe goed sommige van deze video’s ook zijn, slechts zelden zal een video op zichzelf een waardevolle bijdrage leveren aan een les. Deze waarde kan wel worden toegevoegd door video’s tot onderdeel te maken van andere educatieve content en het lesprogramma. Lees verder en bekijk de keuzehulp.

Mogelijkheden Lerarenbeurs uitgebreid

De mogelijkheden voor de inzet van de Lerarenbeurs zijn uitgebreid. Van 1 april tot 1 juli kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal zevenduizend euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal zevenhonderd euro voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Lees verder en bekijk de flyer.

Meld je aan voor Onderwijs Pioniers

Heb jij ideeën over de ontwikkeling van je vak, het curriculum of de ontwikkeling van je team of de school als geheel? Maar vind je het lastig om dat alleen te doen of heb je ondersteuning nodig om een idee in praktijk te onderzoeken? Meld je dan aan voor Onderwijs Pioniers. Onderwijs Pioniers kan je helpen om jouw ideeën te realiseren in de praktijk. Je krijgt de mogelijkheid jouw idee te onderzoeken in de praktijk, je ervaringen uit te wisselen  met andere Pionierende Leraren. De beste ideeën worden beloond met een budget, begeleiding voor de realisatie en een groeiend netwerk van Pionierende leraren. Meld je aan! Naast Onderwijs Pioniers werkt IIO samen met diverse partijen in het onderwijs.

Eindrapportage Innovatie Impuls Onderwijs

Alle scholen die tot en met 2014 aan een IIO Experiment hebben deelgenomen, hebben voor 1 april 2015 hun eindrapportage over het laatste experimentjaar (2014) van de InnovatieImpuls Onderwijs moeten indienen bij DUO.Nog niet alle eindrapportages zijn ontvangen en het advies is om uw eindrapportage zo spoedig mogelijk in te sturen dan wel contact op te nemen met DUO. Dit kan door een e-mail te sturen naar muo@duo.nl. Geef daarbij de reden aan van de opgelopen vertraging.
DUO is gestart met het beoordelen van de eindrapportages. Mocht uw rapportage onduidelijkheden en of vragen bevatten dan worden deze via de e-mail aan u gesteld.
Alle scholen dienen de ontvangen subsidie op te nemen in model G in de jaarrekening 2014. Deze dienen uiterlijk 1 juli 2015 in het bezit te zijn van DUO.

Uitkomsten kwantitatief onderzoek IIO

In de nieuwsbrief van mei zullen de onderzoekers van SEO en ResearchNed worden geïnterviewd over de uitkomsten van hun onderzoek naar de effecten van de vijf IIO Experimenten op arbeidsproductiviteit, onderwijskwaliteit en werkdruk.

Agenda

13 april Expeditiesessie #1 Texel, Den Burg
15 april Regionale conferentie IJssel-Veluwe, Apeldoorn
22 april Bijeenkomst #4 West GO, Amsterdam
23 april Evaluatie en vooruitblik Flevokans, Almere
Mei Uitkomsten kwantitatief onderzoek
13 mei Innovatiebrigade-training dag 1, nnb
27 mei Innovatiebrigade-training dag 2, nnb

Bekijk de agenda voor meer informatie.

Wil je zelf aan de slag?

Ben je werkzaam op een school en ben je geïnspireerd geraakt door de voorbeelden van IIO? Of heb je een vernieuwingsvraagstuk en wil je hier mee aan de slag? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden! De projectleiding en de Brigadiers helpen je graag verder op een manier die bij jouw vraagstuk past.

Twitter mee!

Volg @IIOnderwijs op Twitter!

De Innovatiebrigadiers

Ilse DHondt

Ilse DHondt

School: Verschillende basisscholen in EindhovenSchoolprofiel: POPlaats: EindhovenIk houd mij bezig met het schrijven van lesmateriaal rondom Wetenschap&Technologie, zodat dit vakgebied meer belicht wordt in het… Lees verder
Lucelle Deneer

Lucelle Deneer

School: Christelijk College GroevenbeekSchoolprofiel: VOPlaats: ErmeloAls onderwijsvernieuwer houd ik mij vooral bezig met het ontwikkelen van lessen waarin gamification, beloningen en pgo’s gecombineerd… Lees verder
Benno Hams

Benno Hams

School: OSG HengeloSchoolprofiel: VOPlaats: HengeloAls voormalig wetenschapper en bedrijfskundige sinds 2002 werkzaam binnen het onderwijs op het gebied van lesgeven, schoolleiding en… Lees verder
Dennis Oeveren

Dennis Oeveren

School: Landstede groepSchoolprofiel: VOPlaats: Harderwijk  Mijn naam is Dennis van Oeveren. Ik ben docent,  en Master Leren en Innovatie bij Landstede Groep in Nederland. Mijn aanpak is om… Lees verder