Nieuwsbrief maart 2010

Licentie

45 Innovatieconcepten ingeleverd

Na ruim een half jaar ontwikkelen was het eindelijk zover. Alle scholen konden tot 15 februari 2010 de door hun ontwikkelde innovatieconcepten indienen. Dit werd dan ook massaal gedaan: maar liefst 45 innovatieconcepten bereikten het postvak van Agentschap NL (voorheen SenterNovem). 250 scholen zijn op de een of andere manier betrokken geweest bij het ontwikkelen van de innovatieconcepten! Het zal voor de jury een flinke klus worden om alle innovatieconcepten te beoordelen. De ontwikkelfase van de Innovatieimpuls heeft een veelheid van verschillende innovaties opgeleverd. Bijvoorbeeld innovaties die zorgen dat er slimmer gewerkt wordt binnen de school, waardoor leraren meer aan hun kerntaken toekomen, innovaties door vergaande vormen van functie- en/of taakdifferentiatie, innovaties waarbij leerlingen een belangrijke rol hebben in het begeleiden van andere leerlingen en innovaties door vergaande vormen van toepassing van ICT. Om een indruk te krijgen van de ingediende innovatieconcepten staan de korte samenvattingen op www.innovatieimpulsonderwijs.nl.

Bekendmaking van de winnende innovatieconcepten op 8 april a.s. in Amsterdam

Op donderdag 8 april a.s. zal bekend worden gemaakt welke innovatieconcepten door de jury zijn beoordeeld als “het meest kansrijk”. Het meest kansrijk als het gaat om het bereiken van een hogere arbeidsproductiviteit, met eenzelfde, maar liefst hogere onderwijskwaliteit zonder dat de werkdruk van leraren toeneemt. We hebben alle ontwikkelaars van innovatieconcepten uitgedaagd om een kort filmpje van het eigen innovatieconcept te maken, waarin de kern van het concept goed naar voren komt. De leukste filmpjes worden op deze bijeenkomst vertoond. Na de bekendmaking zullen de winnende concepten worden gepresenteerd en kunt u in gesprek gaan met de ontwikkelaars van de betreffende innovatieconcepten. Natuurlijk komt aan de orde op welke wijze scholen voor 1 mei 2010 zich kunnen aanmelden om een van deze innovatieconcepten ook op hun school te gaan implementeren. Het belooft een spetterende middag te worden in een bijzondere omgeving! Wij hopen dat u er bij bent en zegt het voort!

Datum: donderdagmiddag 8 april 2010
Tijd: 12.30- 17.30 uur
Plaats: Westergasfabriek Amsterdam
Wie: bestuurders, schoolleiders, docenten po en vo en andere geïnteresseerden

Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op www.innovatieimpulsonderwijs.nl. Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving en programma voor 8 april.

Inschrijven op een winnend innovatieconcept

Na 8 april kunnen alle scholen in Nederland tot en met 1 mei 2010 zich inschrijven op een van de winnende innovatieconcepten. Inschrijven betekent dat een school aangeeft een winnend innovatieconcept te willen implementeren op de eigen school. Voor 15 mei 2010 vindt een loting plaats tussen de scholen die hebben ingeschreven. Een deel van deze scholen kan aan de slag met het maken van een projectplan op basis waarvan subsidie kan worden aangevraagd (de experimentscholen), en een deel van de scholen zal gevraagd worden deel uit te maken van een controlegroep en zullen de innovatie niet gaan implementeren. Onderzoek naar ‘wat werkt’ (effectmeting) is een belangrijk onderdeel van de InnovatieImpuls.  De scholen in de controlegroep worden gedurende de looptijd van het experiment gevolgd, zodat de verschillen in arbeidsproductiviteit tussen de experimentscholen en controlescholen kunnen worden gemeten. Ook op de controlescholen zal dus onderzoek worden gedaan. Om tegemoet te komen aan deze onderzoekslast, die zo klein mogelijk wordt gehouden, krijgen controlescholen een financiële tegemoetkoming. De experimentscholen moeten de projectplannen voor 1 oktober 2010 bij Agentschap.NL indienen.

Verdiepingsdag voor de winnende Innovatieconcepten op vrijdag 16 april 2010

De tijd tussen het bekendmaken van de winnende innovatieconcepten en de datum (1 mei 2010) tot wanneer  scholen zich kunnen inschrijven op een van de winnende concepten is kort. Daarom organiseren we op 16 april 2010 in Seats to Meet (Utrecht) een dag waarop de ontwikkelaars van de winnende innovatieconcepten hun visie, overwegingen en de achtergronden van hun innovatieconcept uitgebreid toelichten. Een dag voor scholen die overwegen zich in te schrijven op een winnend innovatieconcept en zich meer willen verdiepen in de achtergronden van het betreffende Innovatieconcept. Aanmelden

Conferentie ‘Lessen uit Onderzoek’

Op 28 januari vindt in de jaarbeurs in Utrecht de conferentie ‘Lessen uit Onderzoek’ plaats. Deze conferentie heeft als thema ‘de rol van onderzoek bij onderwijsvernieuwingen’. Iedereen heeft ideeën over hoe het onderwijs beter kan, maar de vraag is hoe effecten hiervan wetenschappelijk kunnen worden bewezen. De conferentie is een initiatief van Senter Novem, Kennisnet, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de po-raad en de vo-raad en zal in gaan op bovenstaand vraagstuk. Daarbij zal er inzicht geboden worden in werkwijzen voor kennisontwikkeling in het onderwijs. De inschrijftermijn voor deze conferentie is inmiddels verstreken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de helpdesk.

Veelgestelde vragen

In toenemende mate komt vanuit penvoerders vragen naar voren over onderwerpen als de begroting in het indieningformulier. Om hier duidelijkheid over te verschaffen zijn wij momenteel hard bezig om FAQ’s op te stellen. De eerste prangende vragen zijn al op de site te vinden onder het kopje ‘veelgestelde vragen‘. Let op: dagelijks wordt deze rubriek aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden, dus houd de site goed in de gaten. Bel voor vragen over het indienen van het formulier met SenterNovem 070–3735362 (werkdagen 09:00–17:30 uur).

De Innovatiebrigadiers

Corné de Jongh

Corné de Jongh

School: Alfrink CollegeSchoolprofiel: VOPlaats: Zoetermeer  Als onderwijsvernieuwer heb ik mij de afgelopen jaren beziggehouden met het produceren van filmpjes. Dat waren/zijn filmpjes, die ik… Lees verder
Hanneke de Graaff

Hanneke de Graaff

School: UniCSchoolprofiel: VOPlaats: UtrechtAls coach help ik mijn leerlingen en collega’s om zich bewuster te zijn van hun kracht. Door mijn werk als adviseur, trainer, coach en… Lees verder
Karin van Zutphen

Karin van Zutphen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenSinds maart 2014 schoolleider van Wittering.nl te Rosmalen. Daarvoor schoolleider van een andere Slim Fit school, Basisschool De Masten.… Lees verder
Lucelle Deneer

Lucelle Deneer

School: Christelijk College GroevenbeekSchoolprofiel: VOPlaats: ErmeloAls onderwijsvernieuwer houd ik mij vooral bezig met het ontwikkelen van lessen waarin gamification, beloningen en pgo’s gecombineerd… Lees verder