Nieuwsbrief mei 2010

Licentie

Welke scholen nemen deel aan de InnovatieImpuls Onderwijs?

Na de bekendmaking van de zeven winnende Innovatieconcepten op 8 april jl. hebben 260 scholen uit het primair en voorgezet onderwijs zich aangemeld om mee te doen met een van de zeven winnende concepten van de InnovatieImpuls Onderwijs. De experimentscholen zullen voor 1 oktober 2010 een projectplan maken waarin ze aangeven op welke wijze ze het winnende innovatieconcept op hun scholen gaan implementeren. Elke penvoerder zet een eigen projectorganisatie op voor de deelnemende scholen. Om dit te financieren zal er gebruik worden gemaakt van de 9000 euro die elke experimentschool ontvangt. Waar mogelijk ondersteunen SBO en KL de penvoerders en de deelnemende scholen hierbij.

Uitslag

Op 1 mei jl. is de inschrijving op de winnende concepten van de InnovatieImpuls gesloten. Na het tellen van de inschrijfformulieren is Agentschap NL aan het sorteren, puzzelen, passen en meten geslagen. Op de website is te vinden welke scholen deel zullen nemen aan het betreffende innovatieconcept. Hieronder een overzicht van het totaal aantal inschrijvingen per concept:

Titel concept Aantal inschrijvingen
Leerlingen voor Leerlingen 32
E-klas en PAL-student 33
Videolessen regionaal georganiseerd 19
Onderwijsteams met onderwijsondersteuners    26
SlimFit 124
Virtuele Campus 0
Miniteams & Duivenementenbureau 26

Twee van de zeven winnende concepten hebben het benodigde aantal inschrijvingen niet gehaald. Het betreft de concepten Miniteams en Virtuele Campus. Dit heeft te maken met het niet behalen van het minimale aantal benodigde scholen. Dit minimumaantal was nodig voor een betrouwbare effectmeting.

Cross-over

Voor de meeste innovatieconcepten is een zogenaamde ‘cross-over’ meetmethode mogelijk gebleken. Hierbij wordt de innovatie op een duidelijk afgebakend deel van de school doorgevoerd (bijvoorbeeld een bepaald vak), waardoor een ander deel van de school (een ander vak) kan fungeren als controleschool. Door twee of meer varianten van de innovatie (bijvoorbeeld toepassing op twee verschillende vakken) te verdelen over scholen, kunnen scholen onderling worden vergeleken. Scholen zijn dan zowel experimentschool (voor het ene vak) als controleschool (voor het andere vak). Door deze methode is het voor deze concepten niet nodig geweest te loten en konden alle scholen meedoen. Alleen voor het innovatieconcept SlimFit is de cross-over methode niet mogelijk. Aangezien SlimFit ruim boven het benodigde aantal inschrijvingen zat, was het noodzakelijk 17 scholen uit te loten.

Bijeenkomsten per innovatieconcept

In juni en september worden door de penvoerders (met ondersteuning vanuit SBO/Kennisland) bijeenkomsten georganiseerd met alle deelnemende scholen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het maken van de projectplannen, het opzetten van een projectorganisatie per innovatieconcept, het inrichten van het onderzoek zowel voor de experimentgroep- als de controlegroepschool, het creëren van draagvlak en het maken van gezamenlijke afspraken. Alle deelnemende scholen ontvangen binnenkort een uitnodiging.

DIO – een digitale samenwerkruimte per innovatie concept

Op de website www.innovatieimpulsonderwijs.nl is een digitale innovatieomgeving voor elk innovatieconcept. Een interactieve werkplek waar experimentscholen de krachten bundelen bij het schrijven van het projectplan. Alle experimentscholen ontvangen in mei een inlogcode voor de DIO.

Innovatorsnetwerk

Buiten de experimentscholen staat innovatie natuurlijk niet stil. Om er voor te zorgen dat scholen met goede ideeën over ‘hoe het slimmer kan’ doorgaan starten we met het op 8 april aangekondigde Innovatorsnetwerk. Een lerend netwerk van scholen die willen innoveren en op regelmatige basis bijeen komen om samen op zoek te gaan naar manieren om ‘slimmer’ te werken. Hieronder verstaan we manieren om te komen tot een nieuwe of verbeterde inrichting van het onderwijs, waardoor de effectiviteit en de efficiëntie van het onderwijs toeneemt. Men kan daarbij denken aan nieuwe onderwijsconcepten, aan het gebruik van ICT, functiedifferentiatie, nieuwe manieren van samenwerken, het tegengaan van bureaucratie en het beter benutten van de talenten van mensen en leerlingen. Het Innovatorsnetwerk brengt rond dit vraagstuk inspiratie, kennis en ervaring van scholen bijeen. Het netwerk zal open staan voor iedereen die werkzaam is op een po of vo school en bezig is met het zoeken naar manieren van slimmer werken als oplossing voor het lerarentekort. Dit kunnen zowel leraren als managers of bestuurders zijn. Zij zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het netwerk. Nog voor het begin van de zomervakantie zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. Houd de website in de gaten voor verdere informatie.

Nieuwsbrief mei 2010

dgnf bgv

De Innovatiebrigadiers

Frank Hermsen

Frank Hermsen

School: BS Op de HeuvelSchoolprofiel: POPlaats: GroesbeekAls manager in een wijkvoorzieningenhart is het mijn taak om zoveel mogelijk de verbinding te leggen en de samenwerking te realiseren met… Lees verder
Gijselien Grosman

Gijselien Grosman

School: Basisschool Titus BrandsmaSchoolprofiel: POPlaats: NageleIk ben vanaf 2015 Innovatiebrigadier van de IIO en daarnaast lid van de kenniskring vernieuwende onderwijsconcepten van de KPZ te Zwolle.… Lees verder
Ed Booms

Ed Booms

School: Stichting RobijnSchoolprofiel: POPlaats: NieuwegeinIk zet me actief in om het primair onderwijs in Nederland anders te gaan organiseren. Personeel moet m.i. veel meer ingezet worden op hun… Lees verder
Tim Harmsen

Tim Harmsen

School: De HovenSchoolprofiel: POPlaats: Rosmalen, NederlandMijn kennis rondom het werken op een leerplein (in de onderbouw). En het deel uitmaken van een leerteam. Vormen van een rijke leeromgeving.… Lees verder