E-klas & PAL-student

'Blended learning' + ondersteuning door studenten = onderwijs op maat

Licentie

Een E-klas bestaat uit een rijk gevulde elektronische leeromgeving ontwikkeld door de docenten zelf. Getrainde studenten ondersteunen en helpen bij de uitvoering.

E-klas & PAL-student is een innovatief experiment met een sterke samenwerking tussen voorgezet en hoger onderwijs. De E-klas is gevuld met studiewijzers, (zelf)toetsen en chatmogelijkheden met medeleerlingen en docenten, waar de leerling zelf kan experimenteren en proeven kan doen.

Bij de uitvoering en ondersteuning van de E-klassen en andere lessen worden er getrainde PAL-studenten (PAL = Persoonlijk Assistent Leraar) ingezet. De PAL-studenten worden in een vroeg stadium van hun studie uitgedaagd om onderwijservaring op te doen.

E-Klas & PAL-studentLicentie
Tekening: Suus van den Akker

Samen met het hoger onderwijs ontwikkelen vo-scholen veertien E-klassen voor één of meer bètavakken (biologie, natuurkunde en scheikunde). Daarnaast verzorgen hogeschool en universiteit aanvullende gastcolleges en verdiepingsonderwijs.

Door inzet van E-klassen en PAL-studenten hebben docenten meer tijd om leerlingen te begeleiden en kunnen ze zodoende effectiever worden ingezet. Dit experiment zorgt voor een gevarieerde manier van onderwijs en een kleinere afstand tussen theorie en praktijk.

E-Klas & PAL-student brochureDownload

Hoe werkt het?

Maandagochtend 8.30 uur

Docent Michiel komt zijn lokaal binnen. De leerlingen hebben hun huiswerk gemaakt via de elektronische leeromgeving en hebben hun computers al opgestart. Eerst legt Michiel klassikaal uit hoe een bepaald Powersim-model werkt, vervolgens werken de leerlingen individueel op hun computer aan opdrachten.

PAL-student Jelle loopt ondertussen door de klas om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de opdrachten. Vooral het zelf uitbreiden van een model vinden ze moeilijk. Jelle helpt er ook een paar met het maken van de filmpjes over hun eigen keuzemodel in Magix Video DeLuxe. De leerlingen zoeken naar de chatfunctie om te kijken wiens filmpje ze moeten recenseren en hoe ze dat het beste kunnen doen.

Een van hen is klaar, zij start de D-toets vast op. Michiel heeft zich even teruggetrokken in de docentenwerkruimte om de eindtoets alvast te testen en voor de juiste dag klaar te zetten.

Wat komt erbij kijken?

Modules voor de E-klas worden ontwikkeld door docenten. Op dit moment werken vo-docenten aan de ontwikkeling van nieuwe E-klassen in veertien teams van auteurs. De teams worden ondersteund door e-learning-specialisten en vakdidactici. Maandelijks vindt er uitwisseling plaats van het ontwikkelde materiaal.

Bruikbaar digitaal lesmateriaal

Wikiwijs.nl heeft een E-klassen-afdeling waar je allerlei digitaal lesmateriaal voor beta-onderwijs kunt vinden – van losse lessen tot hele modules.

Nuttige links

Ervaringen met E-klassen en PAL-studenten

Leerling: ‘De PAL-studenten zitten vers in de stof en zitten nog op de universiteit, daarom krijg je op een andere manier uitleg.’
Docent: ‘Ik ga een E-klas geven. En omdat ik niet zo goed ben met computers, zou het voor mij onmogelijk zijn om zonder PAL-student les te geven.’
Projectleider: ‘Het is fantastisch om te zien hoe een 4 havo-groep met een lastig theoretische module voor het vak NLT veel gemotiveerder is en de stof sneller oppikt met de E-klas & PAL-methode dan met de “papieren” methode’.

De Innovatiebrigadiers

Michael Idema

Michael Idema

School: OSG West-Friesland AtlascollegeSchoolprofiel: VOPlaats: HoornIk ben voortdurend bezig met het zoeken naar nieuwe vormen van onderwijs, waarbij het bevorderen van het leerplezier en leerprestaties bij… Lees verder
Maartje Hoeben

Maartje Hoeben

School: LVO Het KwadrantSchoolprofiel: VOPlaats: WeertIk houd me bezig met het invoeren van Big Picture Learning in de bovenbouw van het VMBO. Big Picture Learning is een gedachte, ontstaan in… Lees verder
Marianne Rongen

Marianne Rongen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenOp dit moment houd ik me vooral bezig met het innoveren van het curriculum van Wittering.nl dat gebaseerd is op kernconcepten.  Elke… Lees verder
Emile Mutsaers

Emile Mutsaers

School: BS De MastenSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenZeven jaar geleden zat onze school net in het SlimFit traject, waarbij we hebben gekeken hoe we ons onderwijs efficiënter konden… Lees verder