Samenwerking InnovatieImpuls Onderwijs en regionale Talentnetwerken

Licentie

Het talentnetwerk van scholen, (intern) begeleiders, en opleiders van docenten en bedrijfsleven kwam op 5 maart 2015 bij elkaar in het theater Islemunda in Rotterdam IJsselmonde. Zij delen de passie om leerlingen in brede zin uit te dagen, talenten te ontwikkelen en het onderwijs daar zo goed mogelijk ondersteunend aan te laten zijn.

IIO-scholen Picasso Lyceum in Zoetermeer en basisschool Op ’t Hof in Tricht waren er ook bij en deelden hun ervaringen met onderwijs op maat en de digitale plusklas en samenwerking met het voortgezet onderwijs voor hun plusleerlingen.

Voorbeelden uit het talentnetwerk Zuid-Holland stonden ook op het podium: het Tiener College uit Gorinchem wil de knip tussen po en vo eruit halen en combineert de lessen voor leerlingen van groep 7 (po) tot aan klas 3 (vo) in één gebouw. Een mooi voorbeeld van samenwerking is het kennispunt Talent van 7 voorhoedescholen voor begaafdheid binnen het bestuur Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RKVO).

De deelnemende scholen nemen eigen professionalisering in de hand en delen hun kennis met de andere 48 basisscholen in het bestuur en daarbuiten. Zij werken onder andere ook samen met Consultingkids: een initiatief voor basisscholen waarbij kinderen meedenken over relatief complexe (organisatie)vraagstukken door deze te vertalen naar een wereld die kinderen begrijpen. In een dag gaan zij met een reëel maatschappelijk probleem aan de slag en eindigen de dag als ‘junior consultant’.

Tijdens de discussie kwam naar voren dat scholen zich vaak afvragen bij talentontwikkeling of hun initiatieven voor onderwijs op maat ‘mogen’ en goedgekeurd worden door bijvoorbeeld de inspectie. Richard de Boef, afdelingsleider havo/vwo Picasso lyceum: “Scholen komen in grote getalen bij ons op bezoek en de meest gestelde vraag is: ‘Mag dat wel, wat jullie doen?’

Wij werken met versnelling voor bepaalde leerlingen, zij kunnen vakken binnenkort al twee jaar eerder afronden met de officiële eindexamens. De resterende tijd besteden ze aan hun andere vakken. Gelukkig is er in het aantal uren dat leerlingen les moeten krijgen ook ruimte gekomen. Er staat nergens wat het minimum aantal uren voor een leerling per vak moet zijn. Daar kunnen we dus mee spelen om leerlingen zo goed mogelijk op maat te ondersteunen.

Ook ronden leerlingen vakken op verschillende niveaus af (bijvoorbeeld 2 vakken op havo en de rest op vwo-niveau). Helaas leidt dat ertoe dat het diploma op het niveau van het zwakste vak wordt uitgegeven, terwijl we leerlingen juist willen stimuleren hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. We zien gelukkig dat het gesprek over flexibilisering van examens gevoerd wordt vanuit het ministerie, vo-raad en scholen.
Onze ambitie? We geven nu onderwijs op maat voor 15-20% van het aantal leerlingen. We willen toe naar 100%. Dat betekent wel dat we de organisatie van het onderwijs op een totaal andere manier moeten invullen. Een mooie uitdaging voor de komende jaren!”

Helga Bongers van Op ’t Hof in Tricht liet twee filmpjes zien over de Digitale plusklas, en wat kinderen van deze uitdaging vinden. Vooral voor kleinere scholen die willen differentiëren voor enkele gevorderde leerlingen is de klas in de cloud een manier om toch uitdaging te kunnen bieden en kinderen samen te laten werken. Een mooie verbinding is ook gelegd met een lokale vo-school waar de vwo-leerlingen opdrachten uitwerken voor de digitale plusklas en gedurende het project aanspreekpunt zijn voor de basisschoolkinderen.

Naast inzicht in ‘wat mag en wat kan binnen de kaders’ hebben scholen ook behoefte om bij elkaar mee te kijken. Het talentnetwerk en InnovatieImpuls Onderwijs zullen hen samen hierin ondersteunen.

De Innovatiebrigadiers

Erwin Augustin

Erwin Augustin

School: BonnefantencollegeSchoolprofiel: VOPlaats: MaastrichtAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met vakoverstijgende gepersonaliseerde onderwijsvormen (differentiatie op maat), intergratie… Lees verder
Michael Idema

Michael Idema

School: OSG West-Friesland AtlascollegeSchoolprofiel: VOPlaats: HoornIk ben voortdurend bezig met het zoeken naar nieuwe vormen van onderwijs, waarbij het bevorderen van het leerplezier en leerprestaties bij… Lees verder
Marianne Rongen

Marianne Rongen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenOp dit moment houd ik me vooral bezig met het innoveren van het curriculum van Wittering.nl dat gebaseerd is op kernconcepten.  Elke… Lees verder
Karin Vriend

Karin Vriend

School: SBO MerlijnSchoolprofiel: POPlaats: Den HaagAls onderwijsvernieuwer met visie verbind ik  nieuwe leertheorieën  en vernieuwende onderwijsontwikkelingen aan het werken in de… Lees verder