Stand van zaken IIO-onderzoek: december 2014

Voortzetting van het kwantitatieve onderzoek

Licentie

Met het aanleveren van de laatste administratieve gegevens aan de contactonderzoekers, is er voor de IIO Experiment- en controlescholen een formeel einde gekomen aan deelname aan het kwantitatieve onderzoek naar effecten van de vijf innovatieconcepten op de arbeidsproductiviteit, aspecten van de onderwijskwaliteit en werkdruk bij leraren.

Ook via deze weg willen de onderzoekers alle scholen enorm bedanken voor de bereidheid om de benodigde inspanningen te leveren en het kwantitatieve onderzoek mogelijk te maken. De komende maanden worden al deze gegevens geanalyseerd en de resultaten beschreven in een eindrapport dat in het voorjaar van 2015 zal verschijnen. Dan pas weten we exact wat de effecten zijn geweest van de IIO-innovatieconcepten op de arbeidsproductiviteit, aspecten van de onderwijskwaliteit en de werkdruk bij leraren in vergelijking met scholen waar deze innovatieconcepten niet zijn geïmplementeerd.

Met het verschijnen van het eindrapport zal echter nog niet het laatste woord over de opbrengsten van de IIO Experimenten gezegd zijn. Is niet het aantal scholen dat ook na het experiment verdergaat met deze innovatieve concepten immers een indicatie voor het succes ervan? En is het succes van innovaties niet pas op termijn zichtbaar? Kunnen we niet juist ook leren van scholen die na vier jaar experimenteren goede redenen hebben om er niet meer mee verder te gaan?

Met die vragen in gedachten hebben de onderzoekers in overleg met het ministerie van OCW gemeend dat het goed zou zijn om de scholen nog een extra jaar te volgen. Wat blijft er over van de innovatieconcepten na afloop van de experimenten en na beëindiging van de subsidie? Welke veranderingen en effecten zijn bestendig en welke raken op de achtergrond?

Om die vragen te kunnen beantwoorden is aan alle IIO-scholen gevraagd om nog één jaar mee te doen aan het onderzoek, ook wanneer de onderwijsinnovatie niet (verder) wordt ondersteund of ontwikkeld. Dat vergt extra inzet van de scholen, maar het levert ook wat op. Bijvoorbeeld informatie over hoe scholen het innovatieconcept overeind houden zonder begeleiding en subsidie. En wat de gevolgen van de innovatieconcepten zijn op langere termijn, als de investering achter de rug is en de baten (eindelijk) kunnen worden geoogst.

Net als in de afgelopen jaren bestaat de bijdrage van scholen aan het onderzoek uit het uitzetten van een vragenlijst onder (ouders van) leerlingen, docenten en de schoolleiding, en het aanleveren van administratieve gegevens. Dit ongeacht (de wijze van) continuering van het innovatieconcept.

Via een e-mail is aan alle projectleiders op de (voormalige) IIO Experiment- en controlescholen gevraagd om vóór 1 februari 2015 aan te geven of de school wel of niet zal deelnemen aan het extra onderzoeksjaar in 2015. Dat kan door een e-mail te sturen aan de contactonderzoeker bij SEO of ResearchNed.

Elke deelname is van groot belang voor het onderzoek, ook als een school niet verder gaat met de IIO-innovatie. Om scholen tegemoet te komen voor hun bijdrage aan het onderzoek, stelt OCW per deelnemende school een vergoeding beschikbaar.

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met een van de onderzoekers.

De Innovatiebrigadiers

Dennis Oeveren

Dennis Oeveren

School: Landstede groepSchoolprofiel: VOPlaats: Harderwijk  Mijn naam is Dennis van Oeveren. Ik ben docent,  en Master Leren en Innovatie bij Landstede Groep in Nederland. Mijn aanpak is om… Lees verder
Berenike Vossebeld

Berenike Vossebeld

School: De DromedarisSchoolprofiel: POPlaats: NijmegenAls leerkracht in de bovenbouw heb ik de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met meer onderwijs op maat. Ik ben sinds 2012 lid van de… Lees verder
Irene Westeneng

Irene Westeneng

School: 'T Speel-KwartierSchoolprofiel: POPlaats: Veenendaal  Kindgericht onderwijs wat behapbaar is voor leerkrachten! Hoe maak jij het verschil in het onderwijs?  Wat moet blijven, wat moet… Lees verder
Hanneke de Graaff

Hanneke de Graaff

School: UniCSchoolprofiel: VOPlaats: UtrechtAls coach help ik mijn leerlingen en collega’s om zich bewuster te zijn van hun kracht. Door mijn werk als adviseur, trainer, coach en… Lees verder