Stand van zaken IIO-onderzoek, mei 2014

Enquêtes meting 3 in volle gang

Licentie

Momenteel is de eerste fase van de derde meting in volle gang, waarin de jaarlijkse IIO-enquêtes weer langs de scholen gaan. Dit betreft een schoolleidersenquête, een personeelsenquête en een enquête onder de leerlingen of ouders. De enquêtes worden zoals gebruikelijk digitaal uitgezet. Uitzondering daarop is de ouderenquête bij SlimFit die ook op papier kan worden ingevuld. Deadline voor het invullen is de start van de zomervakantie, voor de laatste regio’s betreft dat 21 juli 2014.

Met enige regelmaat ontvangen de scholen van de onderzoekers een overzicht met daarin de laatste stand van de respons. Daarmee kunnen scholen nagaan hoe voorspoedig hun eigen respons verloopt en wat de huidige status is per enquête (status groen = voldaan, status oranje = bijna voldaan of status rood = ontbreekt nog). De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat alle scholen op tijd status groen zullen behalen. Daarmee zal er wederom voldoende draagkracht zijn om goed onderzoek te doen naar de effecten van de IIO-concepten.

Het onderwijs innoveert

Het ministerie van OCW heeft in november 2007 het actieplan LeerKracht van Nederland gelanceerd. Hierin staan maatregelen die zich voornamelijk richten op het vergroten van het aanbod en het verhogen van de kwaliteit van leraren. Met betere beloning en herwaardering van het beroep wordt de instroom gestimuleerd, maar dit betekent niet dat alle vertrekkende docenten kunnen worden vervangen.

Dit is een grote uitdaging: om met minder docenten kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven waarborgen zullen er (innovatieve) manieren moeten worden gevonden om ‘slimmer’ te werken. Hiervoor zijn verschillende innovatiestrategieën mogelijk. Zo valt te denken aan oplossingen door het gebruik van ICT, oplossingen die te maken hebben met een andere inzet van (anders opgeleid) personeel en ten derde door een andere organisatie van het primaire proces.

Er is onvoldoende bekend welke innovatieve oplossingen leiden tot een effectievere inzet van leraren zodat de vraag naar leraren vermindert. Bij die innovatieve oplossingen is het uitgangspunt dat de onderwijskwaliteit en het werkplezier minimaal gelijk blijven (maar liever verbeteren) en de werkdruk niet toeneemt.

In het Regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs (o.a. in relatie tot het lerarentekort) en over het stimuleren van de kenniseconomie en de innovatie. In de Ministerraad van 13 maart 2009 is besloten € 20 mln. van de FES-middelen te reserveren voor de InnovatieImpuls Onderwijs.

De Innovatiebrigadiers

Joost Timmermans

Joost Timmermans

School: Het Goese Lyceum, Pontes ScholengroepSchoolprofiel: VOPlaats: GoesAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met hoe diversiteit te gebruiken om een team verder in hun dynamisch groepsproces te begeleiden.… Lees verder
Emile Mutsaers

Emile Mutsaers

School: BS De MastenSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenZeven jaar geleden zat onze school net in het SlimFit traject, waarbij we hebben gekeken hoe we ons onderwijs efficiënter konden… Lees verder
Irene Westeneng

Irene Westeneng

School: 'T Speel-KwartierSchoolprofiel: POPlaats: Veenendaal  Kindgericht onderwijs wat behapbaar is voor leerkrachten! Hoe maak jij het verschil in het onderwijs?  Wat moet blijven, wat moet… Lees verder
Karin Vriend

Karin Vriend

School: SBO MerlijnSchoolprofiel: POPlaats: Den HaagAls onderwijsvernieuwer met visie verbind ik  nieuwe leertheorieën  en vernieuwende onderwijsontwikkelingen aan het werken in de… Lees verder