Ontwikkelgroep anders organiseren met inzet van ICT – updates

Licentie

In de regio IJssel-Veluwe zijn meerdere ontwikkelgroepen op diverse thema’s actief. IIO begeleidt de ontwikkelgroep Anders organiseren van onderwijs in teamverband en met inzet van ICT. Een enthousiaste groep van zes scholen heeft ingetekend op deze ontwikkelgroep.

Wat de scholen gemeen hebben is dat ze willen experimenteren met efficiënter vormgeven van hun onderwijs en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Dat kunnen ze doen d.m.v. differentiëren (in verschillend tempo/niveau/leerstijl), werken met onderwijsteams, onderwijs op maat (o.a. voor excellente leerlingen), inzet van ICT, werken met iCoaches, etcetera.

Lees hier de updates!

Update juni 2014

De vijf deelnemende scholen hebben een schooljaar erop zitten waarin ze de eerste stappen hebben gezet in het project om met inzet van ICT het onderwijs anders te organiseren en meer te differentiëren.

Op Het Streek in Ede is opstartbijeenkomst gehouden waar docenten zelf aangaven hoe ze met inzet van ICT en differentiëren bezig zijn en welke ambities ze hebben. Vervolgens is een training e-didactiek gegeven aan een groep docenten. De volgende stappen zijn om ook docenten te laten excelleren komend jaar (bv. op ouderavonden laten vertellen over hun vak). Het team in de bovenbouw wil veel meer uit de leerlingen halen en wil hen verder laten ontwikkelen met inzet van ict in de les. Dat vergt nog verdere uitwerking komend jaar, ook in relatie tot leermiddelen.

Het Johannes Fontanus College heeft zich afgelopen jaar gericht op het Havo2-team om meer te differentiëren met inzet van ict in de lessen. Het werkte goed om tijdens studiemiddagen ter plekke groepjes docenten aan het werk te laten gaan, onder begeleiding van IIO. Tijdens deze momenten werden ze aangesproken op hun eigen ideeën om lessen te herontwerpen, en de ‘waarom-vraag’ kwam regelmatig aan bod. In dit filmpje horen we de teamleider en enkele docenten tijdens een studiemiddag over differentiëren.

Langzaamaan krijgen andere afdelingen en mensen in school interesse in ‘wat er gebeurt bij Havo2’, zij worden uitgenodigd om mee te kijken en te doen. De volgende stap is een pilot met 2 iPadklassen die in september 2014 start.

VMBO Harderwijk heeft het afgelopen jaar via het netwerk van InnovatieImpuls Onderwijs kennis gemaakt met andere scholen (Calandlyceum over Wikiwijs) en onderwerpen zoals flipping the classroom. Deze kennis en inspiratie zijn in workshops gedeeld met andere collega’s. Stapsgewijs worden elementen van de visie uitgevoerd (invoering laptops in meer klassen, Magister als elo invoeren, tools in de lessen inzetten, inzet van iCoaches voor hulp op maat voor docenten). Komend jaar staat er scholing in andere locaties op de agenda, delen van de kennis die docenten in hun lessen opdoen en nog meer differentiëren (meer dan alleen voor losse leerlingen).

Het Veluws College onderhoudt en voedt zijn netwerk actief en geeft trainingen op andere scholen in de ontwikkelgroep. Een aantal voorlopers in de school zijn actief met de ontwikkeling van differentiëren in de les. Er zijn nog een paar docenten die daarin meegaan, maar groter aanpakken met hele team is nog hele klus. Een stap in de goede richting is dat collega’s ook meer samen aan de slag gaan bij voorbereiding van lessen en tijdens Doe-het-zelf-middagen. Komende jaren staan de termen vaardig, verbonden en op maat centraal. Niet alleen voor leerlingen maar ook differentiëren voor docenten: extra uitdagingen in didactisch coachen en differentiëren voor hen die er aan toe zijn.

Het Gymnasium Apeldoorn heeft een aantal stappen gezet: van enkele enthousiaste docenten die experimenteren met differentiatie in de les naar een uitgewerkte visie op ICT voor de hele school. Vervolgens is een plan voor een Blended Learning-klas bij het bestuur ingediend en starten de voorbereidingen daarvoor in het schooljaar 2014-2015. Ze hebben zich goed georiënteerd met behulp van het IIO-netwerk via conferenties, training door Veluws College, innovatiebrigadiers van een ervaren school en advies op maat van de begeleiders. Een enthousiast team van docenten staat klaar om komend jaar alle voorbereidingen te treffen (device, digitaal materiaal vinden en toepasbaar maken voor differentiatie, etc.)

Update ontwikkelgroep september 2014

Naast gerichte koppeling van scholen met goede voorbeelden en advies en sparren met de begeleiders van de ontwikkelgroep, staan komend schooljaar twee activiteiten in de planning:

1.    Training voor voorlopers als interne vernieuwers. In deze korte training brengen we voorlopers van alle ontwikkelgroepscholen bij elkaar. Wat is jouw expertise? Welke rol kun je in school nemen, wat kun jij vanuit je ervaring bijdragen aan de bredere ontwikkeling in de school? En hoe doe je dat?

2.    Docentendeelmiddag. Nu de scholen op verschillende manieren aan het experimenteren zijn, is het tijd om meer uit te wisselen tussen docenten uit de ontwikkelgroep. Een middag zal in het teken staan van de praktijk van differentieren: – hoe doe je dat, waar loop je tegenaan, welke werkvormen pas je toe, etc. Eventueel kan dit worden opgevolgd met een digitaal forum (Facebookgroep) om elkaar van handige tips te kunnen voorzien of kennis te delen.

De Innovatiebrigadiers

Mirelle Vermeulen

Mirelle Vermeulen

School: Hof ter WeideSchoolprofiel: POPlaats: UtrechtWat ik belangrijk vind in het onderwijs is het in hun kracht zetten van leerkrachten en schoolleiders. Wat zijn de kwaliteiten en hoe… Lees verder
Ed Booms

Ed Booms

School: Stichting RobijnSchoolprofiel: POPlaats: NieuwegeinIk zet me actief in om het primair onderwijs in Nederland anders te gaan organiseren. Personeel moet m.i. veel meer ingezet worden op hun… Lees verder
Carlina van den Heuvel

Carlina van den Heuvel

School: KBS De ViersprongSchoolprofiel: POPlaats: WijchenAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met visie gestuurd werken aan onderwijsvernieuwing. Het is niet mogelijk om onderwijsvernieuwing… Lees verder
Hans Asbreuk

Hans Asbreuk

School: Stichting SignumSchoolprofiel: POPlaats: 's-Hertogenbosch e.o. Mijn ervaring als ‘Slim-Fit-school’ directeur zet ik nu vooral in voor het lokale onderwijsinnovatieproject PITCH073. Belangrijk… Lees verder