Leer van de 5 Experimenten!

Basisscholen doorbreken traditionele klassen en werken met grotere groepen kinderen. Teams van leerkrachten en onderwijsondersteuners gaan uit van verschillen in tempo en niveau van leerlingen en bedienen hen op maat. Naar SlimFit

Scholen experimenteren met instructie geven aan kleinere groepjes leerlingen binnen grotere units, het werken in teams, de inzet van onderwijsassistenten en toepassing van digitaal leermateriaal waar groepjes leerlingen zelf mee kunnen werken. Naar Onderwijsteams

Ouderejaars maken onder begeleiding instructiefilmpjes waarin ze veel voorkomende vragen beantwoorden voor jongere leerlingen. Docenten kunnen verwijzen naar de filmpjes voor extra uitleg, jongerejaars kunnen elk moment instructies bekijken en ouderejaars leren om goed uit te leggen. Naar Leerlingen voor Leerlingen

In een rijk gevulde elektronische leeromgeving kunnen leerlingen met ondersteuning van PAL-studenten uit het hoger onderwijs zelf leren en experimenteren. Docenten hebben meer tijd voor het leerproces van de leerlingen. Naar E-klas & PAL-student

Met videolessen kunnen leerlingen op verschillende locaties live dezelfde lessen volgen. Docenten ontwerpen samen lessen zodat kleinere vakken toch onderwezen kunnen worden en maatwerk mogelijk is. Naar Videolessen

Binnen de InnovatieImpuls Onderwijs worden vijf, door scholen zelf ontwikkelde, innovatieprojecten op ruim 150 experimentscholen uitgevoerd. Lees meer

Kaart IIO Experimenten

Sitemap

IIO op Maat