Ruimte en ondersteuning voor scholen die innovatief organiseren!

Voor de Landelijke IIO-dag in 2014 is in zes minuten uiteen gezet wat IIO precies is, hoe het project zich heeft ontwikkeld, en welk vervolg het krijgt. "Het is ongelooflijk bijzonder hoe een plan, wat vijf jaar geleden alleen nog op papier bestond, veel opbrengsten heeft opgeleverd!" 

Het onderwijs staat voor een grote uitdaging: hoe handhaven we de kwaliteit en zorgen we dat de werkdruk niet toeneemt wanneer een groot aantal leraren als gevolg van de vergrijzing het onderwijs verlaat? Is het mogelijk om op basis van nieuwe ideeën uit het onderwijsveld antwoorden te vinden op dit prangende vraagstuk? En wat vraagt dit van leraren, schoolleiders en bestuurders?

Tekening: Suus van den Akker

Als steun voor scholen die hun organisatie op innovatieve wijze willen klaarstomen voor de komende jaren is er de regeling InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). De InnovatieImpuls Onderwijs bestaat uit drie delen; de IIO Experimenten, het IIO Netwerk en IIO op Maat. De IIO Experimenten zijn vijf door scholen zelf ontwikkelde innovatieprojecten die tussen 2011 en 2015 op groepen experimentscholen door het hele land worden uitgevoerd. Vijf experimenten om te onderzoeken of er met minder leraren, eenzelfde onderwijskwaliteit geboden kan worden zonder dat de werkdruk voor leraren omhoog gaat. Om naast deze vijf projecten ook een bredere vernieuwingsbeweging op gang te brengen onder scholen is daarnaast het IIO Netwerk opgestart. In dit netwerk voor en door vernieuwende denkers en doeners werkzaam in het onderwijs, inspireren en adviseren leden elkaar. Zowel tijdens fysieke bijeenkomsten in de vorm van Bendecafés, als via het digitale clubhuis op LinkedIn. Daarnaast trekt de Innovatiebrigade erop uit naar scholen om samen een middag met een vernieuwingsvraagstuk of dilemma op school aan de slag te gaan. IIO op Maat levert maatwerkbegeleiding voor innovatie van de onderwijsorganisatie. De vraag die specifiek bij scholen of schoolbesturen in een regio leeft staat daarbij centraal. CAOP en Kennisland stimuleren en begeleiden innovatieve onderwijsconcepten om knelpunten in de regio’s aan te pakken, in zowel vo als po. 

Lees op deze website alles over de achtergrond, de verschillende activiteiten en doelen van de InnovatieImpuls Onderwijs. En vooral ook over hoe je zelf kan meedoen!

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Sitemap

IIO op Maat