Aan de slag met Onderwijsteams

6 Tips om aan de slag te gaan met Onderwijsteams

Licentie

Het werken met onderwijsteams vraagt van zowel leraren als schoolleiders een nieuwe rolopvatting.

Leraren moeten bereid zijn op een nieuwe manier naar hun beroep te kijken en onderwijs te zien als een gezamenlijke activiteit en verantwoordelijkheid. Ze moeten ook bereid zijn taken uit handen te geven en nieuwe taken op zich te nemen, zoals het aansturen van onderwijsondersteuners. Vernieuwing en ontwikkeling zijn een geïntegreerd onderdeel van hun beroep.

Schoolleiders moeten bereid zijn om taken en verantwoordelijkheden uit handen te geven en onderwijsteams de ruimte geven om hun eigen invulling van het onderwijs te ontwikkelen:

De 6 tips

  • Het kan alleen werken als de leraar onderwijsassistenten assisteert en verantwoordelijkheid durft te geven, en zelfstandigheid en ruimte. Onderwijsassistenten moeten dit dan ook pakken. Dat is een spannend proces voor beiden.
  • Collega’s moeten zich confirmeren aan de missie en visie en zien waar ze naar toe werken. Het is een logische stap in het proces: Betrokken zijn.
  • Leraren moeten hun onderwijs blijven verniuewen. Je kunt niet tien jaar op dezelfde instructiefilm leunen. Dat is gekoppeld aan de taakopvatting van de leraar, daar ligt een visie aan ten grondslag.
  • De schoolleider moet betrokkenheid en toegewijd zijn.
  • Het project heeft de grootste kans succesvol te zijn wanneer het aansluit bij schoolvisie.
  • Het eigenaarschap ligt bij leraren, zij hebben ruimte voor concrete invulling vanuit de onderwijsteams

“Verandering van werkpraktijken betekent in veel gevallen dat er van leraren andere kwaliteiten gevraagd worden. Veel scholen erkenden dit en investeerden veel in de professionalisering van leraren. Die professionalisering had niet alleen betrekking op nieuwe didactische vaardigheden, zoals rond activerende didactiek, coachende gespreksvoering of het gebruik van filmpjes in de les, of technische vaardigheden, zoals ten aanzien van het maken van filmpjes of zelfstuderende presentaties, maar ook op intercollegiale vaardigheden die nodig waren voor het werken binnen onderwijsteams, bijvoorbeeld collegiale feedback geven. Door middel van professionalisering op deze terreinen groeide het zelfvertrouwen ten aanzien van nieuwe aanpakken.”

De Innovatiebrigadiers

Benno Hams

Benno Hams

School: OSG HengeloSchoolprofiel: VOPlaats: HengeloAls voormalig wetenschapper en bedrijfskundige sinds 2002 werkzaam binnen het onderwijs op het gebied van lesgeven, schoolleiding en… Lees verder
Nicole Hanegraaf

Nicole Hanegraaf

School: Delta OnderwijsSchoolprofiel: POPlaats: OosterhoutAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met: Met verschillende teams/ scholen ontwikkelen van een heldere visie op ontwikkelen en leren… Lees verder
Karin van Zutphen

Karin van Zutphen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenSinds maart 2014 schoolleider van Wittering.nl te Rosmalen. Daarvoor schoolleider van een andere Slim Fit school, Basisschool De Masten.… Lees verder
Joost Timmermans

Joost Timmermans

School: Het Goese Lyceum, Pontes ScholengroepSchoolprofiel: VOPlaats: GoesAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met hoe diversiteit te gebruiken om een team verder in hun dynamisch groepsproces te begeleiden.… Lees verder