Aan de slag met Videolessen

5 Tips om aan de slag te gaan met Videolessen

Licentie

Wat zijn succesfactoren voor videolessen? We zetten er hier vijf voor je op een rijtje.

Tip 1: Doe het niet alleen

Stimuleer professionele ontwikkeling van en uitwisseling tussen leraren in Docent Ontwikkel Teams (DOT’s). Deze uitwisseling zorgt voor enthousiasme en inspiratie. Belangrijk is hierbij om een verantwoordelijke voor de organisatie aan te wijzen. Bij Videolessen was dit een didacticus van de universiteit Twente.

‘Je moet samen ontwikkelen, afstemmen. Leraren spraken elkaar over het vak. Dit verbeterde ons niveau. De rol van de universiteit was heel belangrijk. Er komen nu nog meer mensen die in een DOT willen. Door goede reacties van anderen willen andere leraren ook. We willen nu nog meer, bijvoorbeeld een debatclub via VL met een andere school. Je hebt de universiteit als katalysator nodig. Je hebt een bepaalde organisatie nodig, alles wordt geregeld, er zijn mensen voor opgeleid om mensen te begeleiden. Mensen die iemand durven aan te spreken. Dit gebeurt niet bij collega’s onderling.’

Tip 2: Begin klein

Begin bijvoorbeeld met één vak, klas en leerjaar. Op deze manier is het behapbaar voor leraren en leerlingen. Zij moeten zicht krijgen op wat werken met Videolessen kan betekenen en wat het van hen vraagt. Het is hierbij wel belangrijk om het gebruik van Videolessen een plaats te geven in de visie van de school, om te voorkomen dat het gezien wordt als een extraatje of een project van één leraar. De schoolleider speelt een belangrijke rol in het al of niet structureel inbedden van Videolessen in een school. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende mogelijkheden om Videolessen in een school te verbreden:

  • Experts in de klas halen
  • Contact leggen met leerlingen in het buitenland

Tip 3: Organiseer technische ondersteuning

Om het werken met videolessen laagdrempelig kun je praktische trainingen organiseren met groepen nieuwe leraren. Belangrijk hierbij is om zowel geschoold te worden in de benodigde technische vaardigheden van de apparatuur, als in het lesgeven en presenteren voor een camera.

Tip 4: Overtuig je collega's en leerlingen

Laat duidelijk aan collega-leraren, schoolleiders of leerlingen zien waarom Videolessen een aanwinst voor jouw school kan zijn. Kun je zo bijvoorbeeld een vak in de lucht houden? Of biedt je juist verdieping door experts van buitenaf in te zetten? Voor leerlingen is het van belang dat zij voldoende concrete meerwaarde zien van het werken met Videolessen, wat het ontbreken van de fysieke aanwezigheid van een leraar kan compenseren.

‘Het is leerzaam voor leerlingen om leerlingen in een andere school te zien. Dat merk je al tijdens het voorstelrondje. Als je leerlingen uit deze gemeente vraagt wat hun hobby’s zijn, dan zeggen ze allemaal hockey, gamen, tennis of paardrijden. Maar als je spreekt met leerlingen in een andere provincie, dan hoor je hobby’s als motorcross bijvoorbeeld. Echt andere dingen.’

Tip 5: Creëer afhankelijkheid

Zorg dat jouw school en de partnerschool niet zonder elkaar kunnen. Dit zorgt voor een verdieping van het collegiale gesprek tussen leraren en het expliciteren van didactische uitgangsvormen en keuzes. Onderzoek laat zien dat dit aansluit bij belangrijke kenmerken van effectieve vormen van professionalisering van leraren: collegiale samenwerking bij het ontwerpen van lessen, bij het uitvoeren van lessen (peer-review en peer-feedback), en bij het bespreken van onderzoeksresultaten.

In dit filmpje vind je een aantal tips om zelf ook met Videolessen aan de slag te gaan.

Videolessen vraagt ook andere vormen van didactiek. Docenten geven de volgende tips:

  • Werk samen met docenten van andere scholen samen in een Docent Ontwikkel Team.
  • Bied een korte cursus aan om vertrouwd te raken met de camera en de techniek.
  • Ga actief op zoek naar een afwisseling van instructie en opdrachten, om de les meer natuurlijk te laten verlopen.
  • Laat leerlingen opgaven online maken, die je op een ander tijdstip kunt nakijken.
  • Laat leerlingen een ‘live’ opname maken van hun oefening of schrift bijvoorbeeld via een iPad of Whatsapp, zodat zij feedback kunnen vragen.

‘Voor de leraren is het een enorme professionaliseringsslag geweest. Ik had al een goede leraar Wiskunde D, maar die is veel beter geworden. Hij werkt inmiddels ook een deel voor de universiteit. Hij is gegroeid, qua kennis en qua communicatievaardigheden. Ook gegroeid in zelfvertrouwen in wat hij kan bieden. Hij neemt de sectie mee op sleeptouw en laat zien wat de meerwaarde is van Wiskunde D, ook buiten de techneuten om. Voor de onderbouw is dit een eyeopener.’

Lees meer over VideolessenWat zijn Videolessen?Videolessen

De Innovatiebrigadiers

Hans Asbreuk

Hans Asbreuk

School: Stichting SignumSchoolprofiel: POPlaats: 's-Hertogenbosch e.o. Mijn ervaring als ‘Slim-Fit-school’ directeur zet ik nu vooral in voor het lokale onderwijsinnovatieproject PITCH073. Belangrijk… Lees verder
Maartje Hoeben

Maartje Hoeben

School: LVO Het KwadrantSchoolprofiel: VOPlaats: WeertIk houd me bezig met het invoeren van Big Picture Learning in de bovenbouw van het VMBO. Big Picture Learning is een gedachte, ontstaan in… Lees verder
Steven Koelewijn

Steven Koelewijn

School: Alfrink collegeSchoolprofiel: VOPlaats: ZoetermeerAls onderwijsvernieuwer ben ik veel bezig met digitalisering van het onderwijs en het gebruik van laptops in de klas (macbook air).… Lees verder
Rob van Son

Rob van Son

School: De Nieuwe VesteSchoolprofiel: VOPlaats: CoevordenBinnen IIO ben ik begonnen met het project “Leerlingen voor Leerlingen”: het maken van educatieve films voor leerlingen door… Lees verder