Bendecafé: De lerende leraar

Licentie

Actieplan Leraar 2020 – een krachtig beroep!

Bendecafé 4: Hoe blijven leraren aan het leren?

Verslag woensdag 18 mei 2011
Na levendige discussies op LinkedIn kwamen de leden van het IIO Netwerk op 18 mei voor de vierde keer bij elkaar om de krachten te bundelen voor innovatiever en slimmer onderwijs. De leraar speelt daarin een de essentiële rol. Goede leraren beheersen de vakinhoud, hebben een uitstekende vakdidactiek en spelen in op de individuele behoeften van hun leerlingen. Maar goede leraren zijn vooral ook leraren die zichzelf tot doel stellen om iedere dag een beetje beter te worden. En dus draaide dit Bendecafé om de vraag: hoe blijven leraren leren en wat moeten we doen om hier de juiste condities voor te scheppen?

IMG_3953_geknipt

Jozef Kok gaf op inspirerende wijze de aftrap voor de middag. Hij wees op het wankele evenwicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid van leraren en benoemde kenmerken van lerende professionals: lerende leraren doen het morgen beter, en lerende leraren doen het samen. Kijken we goed naar leraren dan kunnen we er twee onderscheiden: SNIMFO’s en IBAL’s. Respectievelijk ‘Staat Niet In Mijn FunctieOmschrijving’ en ‘Ik Blijf Altijd Leren’. Benieuwd naar details over Jozefs verhaal? Bekijk hier zijn presentatie.
Het verhaal van Jozef werd door Annette van Valkengoed geïllustreerd. Ze is directeur van talentenschool Laterna Magica, een school waar continu wordt onderzocht en geleerd. Ze deelde haar successen en uitdagingen met ons. Kimon Moerbeek (Kennisland) kwam vertellen over Onderwijs Pioniers vo, een ondersteunend programma voor leraren die vinden dat hun dagelijkse werkomgeving anders kan en moet. Kortom: inspiratie uit de praktijk van de lerende leraar!
In de Solutions Salon deden vervolgens acht docenten, schoolleiders en adviseurs een beroep op de meedenkkracht van collega’s bij een praktisch vraagstuk uit hun eigen onderwijspraktijk. Zo gaan zes docenten van schooldirecteur Eva Naaikens een hbo-master doen met een lerarenbeurs. Haar vraag was ‘hoe zorg ik ervoor dat het formele leren van deze zes docenten ook een positieve invloed heeft op het informele leren van het team en de organisatie als geheel?’ Één van de simpele doch doeltreffende tips die ze kreeg was: vraag het je team zelf! Welke mogelijkheden zien zij? ‘De input van collega’s heeft mijn gedachten open gezet’, aldus Eva.
De middag werd afgesloten met de Denktank, waarin we gezamenlijk een brug tussen de praktijk en het beleid proberen te slaan. Het antwoord op de vraag ‘Hoe blijven leraren aan het leren?’ bleek niet eendimensionaal en moet daarom op verschillende niveaus worden aangepakt. Leraren blijven leren als ze de mogelijkheid krijgen, als de cultuur op een school hen hiertoe uitdaagt, als het beleid het juiste evenwicht biedt tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

IMG_3978_geknipt

De resultaten van de Denktank gaan we dit keer vastleggen in een LinkedIn brief aan Hans van der Vlugt, directeur van de directie Leraren van het ministerie van OC&W. Een brief waarin wij als onderwijsvernieuwers laten zien hoe we er in de praktijk voor proberen te zorgen dat leraren blijven leren. Een brief met visies, bestaande initiatieven, wensen, zorgen en oproepen richting het beleid, die de variatie aanwezig in de praktijk weerspiegelt. Dus ben jij een onderwijsvernieuwer en wil je Hans van der Vlugt laten weten hoe jij nu of in de toekomst kan bijdragen aan het leren van leraren? Lever dan graag hier je bijdrage!
Het volgende Bendecafé is op 28 september. Input hiervoor kun je vanaf nu posten op LinkedIn. Praat je nog niet mee? Sluit je dan nu aan bij ons digitale clubhuis: LinkedIn groep Bendecafé Onderwijsinnovatie.

De Innovatiebrigadiers

Emile Mutsaers

Emile Mutsaers

School: BS De MastenSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenZeven jaar geleden zat onze school net in het SlimFit traject, waarbij we hebben gekeken hoe we ons onderwijs efficiënter konden… Lees verder
Jan Jongeneelen

Jan Jongeneelen

School: R@velijnSchoolprofiel: VOPlaats: Steenbergen  Collega’s zeggen over mij “Jan weet in onze organisatie “out of the box” te zoeken naar oplossingen waar we door onze eigen… Lees verder
Ed Booms

Ed Booms

School: Stichting RobijnSchoolprofiel: POPlaats: NieuwegeinIk zet me actief in om het primair onderwijs in Nederland anders te gaan organiseren. Personeel moet m.i. veel meer ingezet worden op hun… Lees verder
Berenike Vossebeld

Berenike Vossebeld

School: De DromedarisSchoolprofiel: POPlaats: NijmegenAls leerkracht in de bovenbouw heb ik de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met meer onderwijs op maat. Ik ben sinds 2012 lid van de… Lees verder