Brigadiers op het AVS congres

10 minuten om te inspireren

Licentie

Nieuw op het jaarcongres van de AVS zijn de zogenaamde praktijksessies. Congresbezoekers kunnen ‘kort’ proeven aan een ervaring van een andere schoolleider, bestuurder of schoolorganisatie.

Een pitch: 10 minuten om anderen te inspireren, op ideeën te brengen en met hen in gesprek te gaan. Brigadiers Elly Marwitz, Hans Asbreuk en Ed Booms gaan de uitdaging aan.

Elly Marwitz stelt in haar pitch vast dat kinderen van nu behoren tot de eerste generatie in de geschiedenis van de mensheid die de eigen ouders onderwijst. Dat vraagt: anders leiding geven en een andere manier van lesgeven.

Dat betekent, aldus Elly, dat we het lesgeven anders moeten gaan organiseren en een andere koers moeten varen. Zij laat zien hoe de SlimFit-scholen dat aangepakt hebben. Direct na afloop van de sessie wordt buiten het atrium het gesprek voortgezet en wordt Elly gevraagd om op school langs te komen om ook met de niet aanwezige leerkrachten in gesprek te gaan.

Ed Booms komt visitekaartjes te kort na zijn praktijksessie over het anders organiseren van onderwijs om leerlingen passend onderwijs aan te kunnen bieden. Onderwijs anders organiseren ’dat ook positieve effecten heeft op meer zaken in het onderwijs: aanpak krimp, inzet (digitale en financiële) middelen, voorkoming uitval leerkrachten en leeftijdsbewust personeelsbeleid.’
Hans Asbreuk geeft aan wat eigentijds organiseren betekent voor de schoolleider, namelijk “zet u teamleden in hun kracht!” De verantwoordelijkheden heeft hij voor een groot deel op het niveau van de bouw gelegd. De teams werken zoveel mogelijk zelfstandig aan de inhoud van het onderwijs, de inzet van de uren en verdeling van de taken. Waar ze extra kennis nodig hebben, krijgen de teams extra scholing of specifieke professionalisering.

Uiteraard komt in al de sessies ook de SlimFit-app voorbij. De app die ter beschikking wordt gesteld aan alle scholen die hun onderwijs een nieuwe impuls willen geven door het onderwijs anders te organiseren. Een app waarin de scholen alle opbrengsten van het SlimFit experiment kunnen vinden en benutten maar ook routes aantreffen om hun verandering vorm te geven. In de stand van IIO doen zij hiermee hun eerste ervaringen op.

De Innovatiebrigadiers

Jody Rabs

Jody Rabs

School: OostenwindSchoolprofiel: POPlaats: RaalteOp Oostenwind werken we met Kernconcepten. Binnen ons onderwijs geven we het onderwijs vorm rond 8 Kernconcepten, waarbij we ons niet… Lees verder
Steven Koelewijn

Steven Koelewijn

School: Alfrink collegeSchoolprofiel: VOPlaats: ZoetermeerAls onderwijsvernieuwer ben ik veel bezig met digitalisering van het onderwijs en het gebruik van laptops in de klas (macbook air).… Lees verder
Corné de Jongh

Corné de Jongh

School: Alfrink CollegeSchoolprofiel: VOPlaats: Zoetermeer  Als onderwijsvernieuwer heb ik mij de afgelopen jaren beziggehouden met het produceren van filmpjes. Dat waren/zijn filmpjes, die ik… Lees verder
Hans Asbreuk

Hans Asbreuk

School: Stichting SignumSchoolprofiel: POPlaats: 's-Hertogenbosch e.o. Mijn ervaring als ‘Slim-Fit-school’ directeur zet ik nu vooral in voor het lokale onderwijsinnovatieproject PITCH073. Belangrijk… Lees verder