IIO-onderzoek: Resultaten eerste effectmeting en planning voor 2013

Licentie

Voor het IIO-onderzoek is de tweede tussenmeting gestart, na de nulmeting in 2011 en de eerste tussenmeting vorig jaar. In 2013 wordt dezelfde planning gehanteerd als in 2012: vanaf april tot aan de zomervakantie krijgen de scholen de gelegenheid om alle enquêtes uit te zetten: de leerling-/ouderenquête, de personeelsenquête en de schoolleiderenquête. De scholen worden aangeraden de enquêtes zo vroeg mogelijk uit te zetten om aan het eind van het schooljaar niet in de knel te komen met andere belangrijke activiteiten. De onderzoekers zullen ook dit keer weer regelmatig feedback geven over welke scholen al wel en welke scholen nog niet aan de onderzoeksverplichtingen hebben voldaan. Scholen die tegen problemen aanlopen bij het uitzetten van de enquêtes wordt geadviseerd zo snel mogelijk contact op te nemen met de onderzoekers.
In de periode september – oktober 2013 wordt vervolgens de administratieve uitvraag uitgezet. De succesvolle start van schoolbezoeken eind 2012, waarin de onderzoekers een beeld proberen te krijgen van het implementatieproces van de innovaties, zal ook in 2013 worden voortgezet. Deze schoolbezoeken worden afgestemd, en vallen in sommige gevallen samen met de schoolbezoeken van de bovenschoolse projectleiding.
De gegevens van de afgelopen twee jaar zijn nauwkeurig verwerkt en voor een groot deel geanalyseerd. De resultaten van de eerste effectmeting zijn inmiddels aan de meeste scholen teruggekoppeld op een van de projectgebonden bijeenkomsten. Die resultaten laten over het algemeen zien dat op dit moment nog geen duidelijke effecten kunnen worden onderscheiden. Dat betekent niet alleen dat de IIO-experimenten nog nauwelijks invloed hebben gehad op arbeidsproductiviteit en onderwijskwaliteit, maar ook dat de werkdruk van de betrokken leerkrachten, ondanks alle activiteiten binnen de IIO-experimenten, nauwelijks is toegenomen. En als er al sprake is van een toename van werkdruk, gaat dat vaak samen met een toename van de werktevredenheid. Alle reden dus om het vervolg van de IIO met vertrouwen tegemoet te zien.

De Innovatiebrigadiers

Mark ter Horst

Mark ter Horst

School: De DiamantSchoolprofiel: POPlaats: ApeldoornAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met: dicht bij de werkvloer staan, horen wat medewerkers, ouders en kinderen bezighoudt en… Lees verder
Karin van Zutphen

Karin van Zutphen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenSinds maart 2014 schoolleider van Wittering.nl te Rosmalen. Daarvoor schoolleider van een andere Slim Fit school, Basisschool De Masten.… Lees verder
Lucelle Deneer

Lucelle Deneer

School: Christelijk College GroevenbeekSchoolprofiel: VOPlaats: ErmeloAls onderwijsvernieuwer houd ik mij vooral bezig met het ontwikkelen van lessen waarin gamification, beloningen en pgo’s gecombineerd… Lees verder
Berenike Vossebeld

Berenike Vossebeld

School: De DromedarisSchoolprofiel: POPlaats: NijmegenAls leerkracht in de bovenbouw heb ik de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met meer onderwijs op maat. Ik ben sinds 2012 lid van de… Lees verder