Nieuwsbrief januari 2010

Licentie

Groot aantal concepten in ontwikkeling

Op vrijdag 8 januari was de deadline voor het inleveren van de conceptbeschrijving van projectgroepen die in aanmerking wilden komen voor ondersteuning. De opbrengst is aanzienlijk; de teller staat momenteel op 47! Nieuwe concepten kunnen tot 15 februari gewoon nog worden aangemeld. Deze hebben dan echter geen recht meer op onderzoekssteun dan wel steun van een kritische vriend. Op de website www.innovatieimpulsonderwijs.nl staat de complete lijst van innovatieconcepten die in de race zijn. Ook staat van elke penvoerder het mailadres erbij. Mocht je jouw concept herkennen in een van de andere concepten en behoefte hebben aan meer samenwerking, neem dan contact op met de betreffende penvoerder, zodat je met elkaar van gedachten kunt wisselen. Wie weet kom je samen tot nog mooiere plannen!

Bovenal nuttige verdiepingsbijeenkomst ‘Meet the experts’ in Utrecht

Op 13 januari jl. heeft de tweede, ‘Meet the experts’ verdiepingsbijeenkomst plaatsgevonden bij Seats to Meet in Utrecht. Hoogleraar Onderwijssociologie Marc Vermeulen benadrukte de noodzaak tot verhoging van de arbeidsproductiviteit. Arjan Heyma van SEO gaf een uitleg over het onderzoeksdesign en over de manier waarop de onderzoekers ondersteuning kunnen bieden. Ís Middags waren er workshops over ICT, van Michiel Maas (Kennisnet), over ‘slimmer werken’ van Fietje Vaas (NCSI) en ‘Van idee naar concept’ Chris Sigaloff (Kennisland). De powerpointpresentaties van de hierboven beschreven presentaties en workshops zijn hier te vinden.De deelnemers zijn al flink op weg met hun innovatieconcepten en plannen. De concepten moeten de komende weken nog verder uitgewerkt worden, zodat ze op 15 februari in de vorm van een indieningformulier ingeleverd kunnen worden. De tweede verdiepingsbijeenkomst stond daarom in het teken van kritisch en op een andere manier naar je eigen concept kijken, het meetbaar maken van de uit te voeren plannen, maar vooral het stimuleren van kansrijke oplossingen voor het lerarentekort.

Bekendmaking winnende innovatieconcepten: de grote dag!

Nadat op 15 februari alle concepten zijn ontvangen, gaat de jury in beraad en buigt zich over het resultaat van jullie harde werken. Gezien het grote aantal aangemelde concepten, zal het een flinke klus worden. Op 8 april 2010 zal Minister Plasterk, tijdens een bijeenkomst in Den Haag, bekend maken welke innovatieconcepten door de jury als het meest kansrijk zijn beoordeeld. Deze winnende concepten zullen ook gepresenteerd worden. De voorbereidingen voor de bijeenkomst op 8 april zijn al in volle gang. Het belooft een interessante maar bovenal feestelijke middag worden. Zet deze datum dus alvast in je agenda!

Onderzoekers steunen penvoerders bij ontwikkeling onderzoeksdesign

Tijdens de tweede verdiepingsbijeenkomst is veel aandacht besteed aan het onderzoek en is de onderzoekssteun voor elk concept gestart. De komende weken begeleiden de onderzoekers de penvoerders bij de ontwikkeling van een onderzoeksdesign waarmee de effecten van de innovatie (op de arbeidsproductiviteit, kwaliteit en werkdruk) gemeten kunnen worden. Het streven daarbij is om de onderzoekslast voor scholen zo laag mogelijk te houden.

Veelgestelde vragen

In toenemende mate komt vanuit penvoerders vragen naar voren over onderwerpen als de begroting in het indieningformulier. Om hier duidelijkheid over te verschaffen zijn wij momenteel hard bezig om FAQ’s op te stellen. De eerste prangende vragen zijn al op de site te vinden onder het kopje ‘veelgestelde vragen‘. Let op: dagelijks wordt deze rubriek aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden, dus houd de site goed in de gaten. Bel voor vragen over het indienen van het formulier met SenterNovem 070–3735362 (werkdagen 09:00–17:30 uur).

Conferentie ‘Lessen uit Onderzoek’

Op 28 januari vindt in de jaarbeurs in Utrecht de conferentie ‘Lessen uit Onderzoek’ plaats. Deze conferentie heeft als thema ‘de rol van onderzoek bij onderwijsvernieuwingen’. Iedereen heeft ideeën over hoe het onderwijs beter kan, maar de vraag is hoe effecten hiervan wetenschappelijk kunnen worden bewezen. De conferentie is een initiatief van Senter Novem, Kennisnet, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de po-raad en de vo-raad en zal in gaan op bovenstaand vraagstuk. Daarbij zal er inzicht geboden worden in werkwijzen voor kennisontwikkeling in het onderwijs. De inschrijftermijn voor deze conferentie is inmiddels verstreken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de helpdesk.

De Innovatiebrigadiers

Steven Koelewijn

Steven Koelewijn

School: Alfrink collegeSchoolprofiel: VOPlaats: ZoetermeerAls onderwijsvernieuwer ben ik veel bezig met digitalisering van het onderwijs en het gebruik van laptops in de klas (macbook air).… Lees verder
Jody Rabs

Jody Rabs

School: OostenwindSchoolprofiel: POPlaats: RaalteOp Oostenwind werken we met Kernconcepten. Binnen ons onderwijs geven we het onderwijs vorm rond 8 Kernconcepten, waarbij we ons niet… Lees verder
Irene Westeneng

Irene Westeneng

School: 'T Speel-KwartierSchoolprofiel: POPlaats: Veenendaal  Kindgericht onderwijs wat behapbaar is voor leerkrachten! Hoe maak jij het verschil in het onderwijs?  Wat moet blijven, wat moet… Lees verder
Hans van den Ham

Hans van den Ham

School: PCBO De Diamant in Het Rooster, PCBO De Diamant in Het Kristal en PCBO De Diamant BeemteSchoolprofiel: POPlaats: ApeldoornBovenstaande scholen (3 aparte brinn nummers) zijn vanuit visie aan elkaar gekoppeld tot één scholencluster met een gemeenschappelijke… Lees verder