Onderwijscafé: jij bent aan zet!

Licentie

Op 28 oktober organiseerde de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) voor alle 450 deelnemers van de jaarlijkse Stichtingsdag van schoolbestuur Catent, een Onderwijscafé. In zes verschillende cafés kregen alle personeelsleden via de Open Space-methodiek de kans om gezamenlijk over onderwerpen in gesprek te gaan die hen daadwerkelijk aan het hart gaan. Het was een mooie manier om belangrijke thema’s op de kaart te krijgen bij het bestuur van Catent, waar we gezamenlijk op 27 november mee verder gaan.
Ruimte voor schooloverstijgende gesprekken
Door te starten met een lege agenda kon elke deelnemer een onderwerp of vraag inbrengen waar hij of zij met andere geïnteresseerden verder over wilde praten. Op deze manier kwamen medewerkers van verschillende scholen op een informele manier met elkaar in contact en werden er waardevolle ervaringen uitgewisseld.

Een aantal thema’s keerde in de verschillende rondes terug. Een daarvan was de zorg voor de jongste leerlingen op de basisscholen, de kleuters. Vooral het idee van formele toetsing van kleuters riep bij velen vragen op. Zou er niet meer vertrouwen moeten zijn in de deskundigheid van de leerkracht? Daarnaast bleek er behoefte aan de ontwikkeling van een Catent-brede visie over wat goed kleuteronderwijs nu eigenlijk is.  

Van praten naar actie
Het blijft echter niet bij het voeren van gesprekken. Alle vraaginbrengers hebben vervolgstappen en actiepunten gedefinieerd. Het College van Bestuur van Catent werkt in samenwerking met de InnovatieImpuls Onderwijs aan een vervolg van dit Onderwijscafé, waarvan op 27 november de volgende stap gezet wordt. In de vorm van een aantal ‘Catent Labs’ gaan we samen met medewerkers van Catent aan de slag met de belangrijkste vraagstukken die naar voren zijn gekomen in de Onderwijscafés.

De Innovatiebrigadiers

Joost Timmermans

Joost Timmermans

School: Het Goese Lyceum, Pontes ScholengroepSchoolprofiel: VOPlaats: GoesAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met hoe diversiteit te gebruiken om een team verder in hun dynamisch groepsproces te begeleiden.… Lees verder
Erwin Augustin

Erwin Augustin

School: BonnefantencollegeSchoolprofiel: VOPlaats: MaastrichtAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met vakoverstijgende gepersonaliseerde onderwijsvormen (differentiatie op maat), intergratie… Lees verder
Hans Asbreuk

Hans Asbreuk

School: Stichting SignumSchoolprofiel: POPlaats: 's-Hertogenbosch e.o. Mijn ervaring als ‘Slim-Fit-school’ directeur zet ik nu vooral in voor het lokale onderwijsinnovatieproject PITCH073. Belangrijk… Lees verder
Michael Idema

Michael Idema

School: OSG West-Friesland AtlascollegeSchoolprofiel: VOPlaats: HoornIk ben voortdurend bezig met het zoeken naar nieuwe vormen van onderwijs, waarbij het bevorderen van het leerplezier en leerprestaties bij… Lees verder