Vooruitblik op kwalitatief onderzoek

Licentie

Nu de looptijd van de experimenten afloopt hebben we besloten een kwalitatief onderzoek uit te voeren om de geleerde lessen en ervaringen van de 150 IIO-scholen in kaart te brengen. Het huidige onderzoek door SEO en ResearchNed richt zich met name op de effecten op arbeidsproductiviteit en werkdruk.

We hebben het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam gevraagd het aanvullende kwalitatieve onderzoek te begeleiden, zodat we zoveel mogelijk bruikbare lessen verzamelen.

Inzicht in veranderprocessen

Binnen de experimenten van InnovatieImpuls Onderwijs zijn er namelijk in de afgelopen jaren veel activiteiten in gang gezet. Al die activiteiten binnen scholen hebben een uiteenlopende reeks van resultaten opgeleverd, variërend van concrete nieuwe aanpakken en organisatievormen, tot nieuw elan in scholen. Naast concrete opbrengsten voor scholen leveren de ervaringen binnen de IIO Experimenten ook inzicht in de aanpak van veranderprocessen in scholen en in voorwaarden die daar een rol bij spelen.

De doelen van het kwalitatieve onderzoek zijn daarom als volgt:

  • zichtbaar maken wat de opbrengsten zijn van vier jaar IIO;
  • zichtbaar maken van succesvolle en minder succesvolle innovatiestrategieën en -aanpakken;
  • individuele ervaringen en praktijkvoorbeelden van scholen vertalen naar veranderkundige strategieën;
  • een volledig beeld bewerkstelligen van het proces en de effecten door aan te sluiten bij het lopende onderzoek

Van deze opbrengsten kunnen zowel IIO- als andere scholen veel van elkaar leren. Door het uitwisselen en bespreken van ervaringen met het innovatieproces en de opbrengsten daarvan kunnen deelnemers aan IIO zicht krijgen op effectieve aanpakken en randvoorwaarden. Dit kan vervolgens het innovatieproces op de eigen school weer voeden.

Starten met focusgesprekken

In de maanden april en mei willen we een aantal focusgesprekken organiseren waarin de aanpakken en opbrengsten op schoolniveau gedeeld en besproken worden. De onderzoekers leiden deze focusgesprekken, met als doel om de inzichten die naar boven komen, vast te leggen. Op deze wijze kunnen we een goed totaalbeeld krijgen van de lessen die uit de IIO-aanpak te halen zijn. Lessen die ook voor niet IIO-scholen interessant zijn en die we graag delen!

Binnenkort zal de volledige planning op de website komen te staan. Ook staat daar hoe je als school kan meedoen aan het onderzoek. Houd de website dus goed in de gaten! Voor meer informatie kun je nu alvast contact opnemen met de onderzoekers:

Marco Snoek (HvA), 06-53649824, m.snoek@hva.nl
Henk Sligte (Kohnstamm Instituut), 020-5251374, hsligte@kohnstamm.uva.nl

De Innovatiebrigadiers

Mirelle Vermeulen

Mirelle Vermeulen

School: Hof ter WeideSchoolprofiel: POPlaats: UtrechtWat ik belangrijk vind in het onderwijs is het in hun kracht zetten van leerkrachten en schoolleiders. Wat zijn de kwaliteiten en hoe… Lees verder
Steven Koelewijn

Steven Koelewijn

School: Alfrink collegeSchoolprofiel: VOPlaats: ZoetermeerAls onderwijsvernieuwer ben ik veel bezig met digitalisering van het onderwijs en het gebruik van laptops in de klas (macbook air).… Lees verder
Mark ter Horst

Mark ter Horst

School: De DiamantSchoolprofiel: POPlaats: ApeldoornAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met: dicht bij de werkvloer staan, horen wat medewerkers, ouders en kinderen bezighoudt en… Lees verder
Tim Harmsen

Tim Harmsen

School: De HovenSchoolprofiel: POPlaats: Rosmalen, NederlandMijn kennis rondom het werken op een leerplein (in de onderbouw). En het deel uitmaken van een leerteam. Vormen van een rijke leeromgeving.… Lees verder