Wittering.nl

geen portret beschikbaar
Schooltype PO
Plaats Wittering.nl, Deltalaan, Rosmalen, Netherlands

Expertise: SlimFit

Het Nederlandse onderwijs vindt al heel lang, dat het kind centraal moet staan en niet de leerstof. Dat betekent, dat het tempo van de ontwikkeling niet wordt bepaald door de keurig in leerjaren ingedeelde methodes, maar dat het kind bepaalt in hoe hoog het tempo ligt. Dat kan dus hoger zijn dan de methodes (kinderen, die makkelijk “boekenstof” leren; het tempo kan ongeveer gelijk zijn en het tempo kan lager zijn. De middengroep had het op de gewone klassikale scholen over het algemeen redelijk gemakkelijk,maar de eerste en de derde groep had het een stuk minder naar de zin. Daar komt bij, dat de manier waarop kinderen zich nieuwe zaken eigen maken, van veel meer leerbronnen komt, dan dat vroeger het geval was.

Kwam het nieuws eerst via de krant en de radio het huis binnen (en je kon zelf naar de bibliotheek)
later volgden de televisie en de computer. De mogelijkheden van communiceren en informatie krijgen
zijn nog lang niet uitgeput. Ook speelgoedfabrikanten, uitgevers en andere instellingen richten zich steeds
meer op educatieve spellen.

Het onderwijssysteem heeft zich daar maar gedeeltelijk op aangepast.
Wittering.nl wil hier een grote stap in zetten met ondersteuning van de KPC Groep,
een al jaren bestaand bedrijf, van waaruit onderwijs wordt gevoed en waar onderwijs deskundige
begeleiding kan halen. Dit adviesbureau uit ’s-Hertogenbosch heeft nauwe banden met het Ministerie van Onderwijs
en dat volgt de ontwikkelingen van Het Nieuwe Leren op Slash 21 en op Wittering.nl dan ook op de voet.
(www.slash21.nl www.wittering.nl). Signum, het bestuur waaronder Wittering.nl valt, heeft dan ook met de KPC Groep afspraken gemaakt
over de verdere ontwikkeling van de school. Uit het land is al veel belangstelling getoond en op enkele
plekken zijn dan ook al plannen om op dezelfde manier te gaan werken. Een nieuwe krachtige loot aan de onderwijsboom.

Adres:
Deltalaan 140
5247 JT Rosmalen
http://wittering.nl/

De Innovatiebrigadiers

Mirelle Vermeulen

Mirelle Vermeulen

School: Hof ter WeideSchoolprofiel: POPlaats: UtrechtWat ik belangrijk vind in het onderwijs is het in hun kracht zetten van leerkrachten en schoolleiders. Wat zijn de kwaliteiten en hoe… Lees verder
Rob van Son

Rob van Son

School: De Nieuwe VesteSchoolprofiel: VOPlaats: CoevordenBinnen IIO ben ik begonnen met het project “Leerlingen voor Leerlingen”: het maken van educatieve films voor leerlingen door… Lees verder
Corné de Jongh

Corné de Jongh

School: Alfrink CollegeSchoolprofiel: VOPlaats: Zoetermeer  Als onderwijsvernieuwer heb ik mij de afgelopen jaren beziggehouden met het produceren van filmpjes. Dat waren/zijn filmpjes, die ik… Lees verder
Emile Mutsaers

Emile Mutsaers

School: BS De MastenSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenZeven jaar geleden zat onze school net in het SlimFit traject, waarbij we hebben gekeken hoe we ons onderwijs efficiënter konden… Lees verder